Is verplaatsen van zwembad nodig?

Nieuws
Is het zwembad De Kulk na 27 jaar inderdaad rijp voor de slopershamer. In de Vlaardingse zwemwereld wordt daar sterk aan getwijfeld.
Is het zwembad De Kulk na 27 jaar inderdaad rijp voor de slopershamer. In de Vlaardingse zwemwereld wordt daar sterk aan getwijfeld. (Foto: Peter Spek )

Het zwembad De Kulk blijft de gemoederen behoorlijk bezighouden in Vlaardingen. Na door het nieuws overvallen te zijn om een nieuw zwembad te bouwen op de paardenwei van de Flardingha Ruiters, is de Vlaardingse club een actie gestart met het opzetten van een petitie om de huidige locatie aan de rand van de Broekpolder te behouden.

Door  Peter Spek

De petitie is al door bijna vierduizend Vlaardingen ondertekenend. In een deel van de Vlaardingse zwemwereld is met gefronste wenkbrauwen kennisgenomen van de mededeling van sportwethouder Arnoud Proos, dat verplaatsing van het zwembad noodzakelijk is omdat in het verleden niet het noodzakelijk onderhoud is gepleegd. “Ik kan mij daar geen beeld bij vormen,” zegt Rob de Waard, voormalig bestuurslid van De Kulk. “In de tijd dat ik in het bestuur zat hadden wij een gedegen meerjaren onderhoudsplan, dat ook met veel zorgvuldigheid werd uitgevoerd. Daarop is nooit beknibbeld,” aldus Rob de Waard, die vanaf de bouw van het zwembad in 1995 tot 2017 betrokken is geweest bij het zwembad. “Natuurlijk kregen wij te maken met bezuinigingsronden vanuit de gemeente, maar die werden intern creatief opgevangen. ik weet mij nog te herinneren, dat wij een investering hebben gedaan om drie grote pompen te vervangen door tien kleine pompen. Afhankelijk van de vraag naar warmte werden de pompen ingezet en dat leverde een behoorlijk bezuiniging op van de energiekosten.” Rob de Waard heeft dan ook zijn bedenkingen bij de plannen om een nieuw zwembad op een andere locatie te bouwen. “Een zwembad van amper 27 jaar kan nog wel wat jaren mee. Ik heb sterk de indruk, dat net als destijds bij het Kolpabad, de grond voor woningbouw erg aantrekkelijk is voor de gemeente.”