Wethouder Proos weigert in Vlaardingen te wonen

Nieuws
Wethouder Proos wil niet naar Vlaardingen verhuizen.
Wethouder Proos wil niet naar Vlaardingen verhuizen. (Foto: PR)

De raad bespreekt 25 april een voorstel van de ChristenUnie/SGP om wethouder Proos voor een derde keer een jaar uitstel te geven om naar Vlaardingen te verhuizen. Bij zijn installatie in 2022 heeft Proos beloofd naar Vlaardingen te verhuizen, zoals de wet verplicht.

Later kwam hij hierop terug, omdat hij en zijn gezin liever in Barendrecht blijven wonen. Achteraf blijkt dat Proos al vooraf aan zijn benoeming in de Barendrechtse media heeft aangegeven niet te willen verhuizen. Daarmee blijkt dat hij tegen de Vlaardingse raad gelogen heeft over zijn intenties.

Niet akkoord

Een substantieel deel van de raad heeft in de afgelopen twee jaar meermaals aangegeven niet akkoord te gaan met vrijstelling wanneer hier geen zwaarwegende redenen voor zijn. Vorig jaar schreven deze partijen een verzoek aan de minister om het vrijstellingsbesluit te vernietigen. Na een uitgebreid ambtelijk juridisch onderzoek van het ministerie bleek dat het de raad is die besluit of iets zwaarwegend is om niet te verhuizen, ook als dit overduidelijk niet zwaarwegend is. De minister liet weten daarom geen mogelijkheden te hebben.

‘De maat is vol’

Omdat Proos ook komend jaar niet in Vlaardingen wil gaan wonen, vinden minstens negen fracties dat de maat vol is: “”ij heeft nu lang genoeg de tijd gekregen en hij weet dat een substantieel deel van de raad het van groot belang vindt dat Vlaardingse wethouders in Vlaardingen wonen”, aldus de indieners. Met een motie van wantrouwen stellen zij de raad voor het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

De motie wordt ingediend door de fracties van SP, Heel de Stad, DENK, Stadsbelangen Vlaardingen, Beter Voor Vlaardingen, Algemeen Ouderen Verbond, Fractie Solleveld, ONS.Vlaardingen en PvdA.