Goede kans op slagen Maasdijks aardwarmteproject in zicht

Algemeen
Bovenaanzicht boortoren aardwarmte Maasdijk.
Bovenaanzicht boortoren aardwarmte Maasdijk. (Foto: West country media)

Er is voldoende water aanwezig in de diepere aardlagen van Maasdijk waar kortgeleden een brontest is gedaan. “Dat de diepere lagen voldoende poreus zijn om het water te kunnen oppompen, is nog belangrijker.” Daarmee is er goede hoop dat het Aardwarmteproject Maasdijk gaat slagen.

door Evelyne Lammerding

Het water op 2,9 kilometer diepte blijkt een temperatuur van 90 graden te hebben; de temperatuur die nodig is om straks de kassen in en om Maasdijk duurzaam mee te verwarmen. Dat meldt Aardwarmte Maasdijk recent in een nieuwsbrief.

De uitslag van deze eerste boring betekent dat in februari de tweede en in april de derde welltests kunnen worden uitgevoerd. Volgens businessmanager Maasdijk Tarek Hopman is er goede hoop dat de volgende onderzoeksresultaten in de buurt liggen van de eerste test: “De putten liggen dicht bij elkaar.’’

In april of mei van volgend jaar kunnen eindconclusies worden getrokken zegt Hopman. “Maar daarvoor moeten wij eerst in de ondergrond zijn geweest. Als de andere twee tests even goed zijn als deze kunnen wij definitief zeggen welke delen van het warmtenet we kunnen aansluiten.’’

Topholes

Voor de volgende onderzoeken worden binnenkort vier topholes geboord. “Een complete put boren wij in twee delen,’’ verheldert Hopman: “Het eerste deel is de tophole. Die loopt naar 1250 meter diepte.’’

Daarna gaat een kleinere boor verder naar beneden. Op bijna 3 kilometer diepte wordt vervolgens getest. Voor elke test zijn twee soorten putten nodig: een injectieput en een productieput.

“Hebben we twee putten afgemaakt en is de test uitgevoerd, dan volgt de volgende test. Een boring kost miljoenen, daarom bekijken wij de tussentijdse testresultaten,’’ verklaart Hopman.

Spannend

Volgens de businessmanager vormen de tests de spannendste momenten. Want daaruit blijkt of er wel of niet een goed reservoir op diepte bestaat.

In Maasdijk ligt voldoende aardwarmte in de bodem. Het gebied waarin deze warmte wordt verspreid, loopt van Maasdijk richting Noordland en Kapittelland aan de ene kant en vanaf Maasdijk richting de Zijtwende (achter Rijk Zwaan) en Kralingerpolder in De Lier.

De bedoeling is dat 75 kwekers in dit gebied worden aangesloten op het Maasdijkse aardwarmtesysteem. “Dat is een groot zuidwestelijk deel van Westland. We hebben nu voor 46 Megawatt aan contracten met kwekers afgesloten.’’

Warmtenet

Als alle testresultaten goed zijn, kan het Maasdijkse warmtenet volgend jaar worden aangelegd. De kwekerijen die in het gebied bij de Maasdijk liggen vanaf de Galgeweg richting Heenweg, worden in 2024 aangesloten. Tot en met 2025 wordt het netwerk gebouwd waar de kwekers in de polder tussen Maasdijk en de Zijtwende op worden aangesloten, legt Hopman uit.

Als de testperiode in Maasdijk erop zit, wordt de boorinstallatie verplaatst naar Polanen in Monster. Daar wordt het terrein momenteel voorbereid op de komst van de installatie.

Aanvankelijk was het plan om in januari in Monster te beginnen, maar door enige vertraging bij de aanleg van de eerste put in Maasdijk, wordt dat april of mei. Het gebied in Monster is kleiner. Daarom worden daar twee putten geboord. De verwachting is dat in Monster, net als in Maasdijk, reservoirs zijn te vinden.

Verbinden

De verschillende aardwarmteprojecten in Westland worden uiteindelijk met elkaar verbonden. Het Westlandse systeem wordt aangesloten op een groter warmtenet. Die leidingen lopen vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag en verder.

Doel is dat er 100 Megawatt havenrestwarmte door deze buizen wordt getransporteerd. “Wij ontwerpen het systeem zodat dit mogelijk wordt.’’

Een aftakking loopt naar Westland. “Om de havenrestwarmte ook door het Westlandse systeem te kunnen laten lopen, leggen we de buizen groter aan dan alleen voor de Westlandse aardwarmte.’’

Geothermie moet in de toekomst grote gasbesparingen opleveren. Maar helemaal zal de aardwarmte het gas in de kassen niet vervangen: “In de winter ligt de vraag drie keer zo hoog dan in de zomer. Dan zullen de kwekers bijstoken met de WKK’s. Wij leveren de basis. In de toekomst zal geothermie de basis blijven leveren en kan via andere duurzame bronnen de rest van de warmte worden aangeleverd,’’ aldus Tarek Hopman.