Wereldkaart niet meer op gemeentelijke website

Algemeen
Ard Dekker voor zijn wereldkaart (archief).
Ard Dekker voor zijn wereldkaart (archief). (Foto: Ton van Zeijl)

Westlander Ard Dekker heeft op eigen initiatief de website ‘WestlandWerelds’ ontworpen. De bedoeling van de digitale wereldkaart is het imago van Westland als hoofdstad van de glastuinbouw te verbeteren. De kaart was via een link op de gemeentelijke website te bereiken. Maar de gemeente wil de ‘hostfunctie’ voor Westlands Werelds niet langer vervullen.

Tot zijn verbazing, schrik en ongenoegen, werd kortgeleden het plan opgevat Dekkers digitale wereldkaart WestlandsWerelds niet langer in te zetten. Dat terwijl de maker overtuigd is van de potentie van de site.

Met een internationale en een lokale versie heeft hij er geheel vrijwillig heel wat uren in gestoken. Dekker hield tijdens de commissievergadering van donderdagavond een pleidooi voor het behoud van zijn met bevlogenheid opgezette website. Hij mocht rekenen op bijval van de commissieleden.

Gebruik

De internationale versie van Westlands Werelds wordt gebruikt bij ontmoetingen met buitenlandse zakendelegaties. Basisscholen werken met de lokale versie, de Horti Campus weet de weg naar de site ook te vinden. Het zijn drie voorbeelden uit een serie van toepassingen die Dekker geeft over het gebruik van de website.

De Westlander is ook ontdaan, omdat hij op geen enkele manier werd betrokken bij het besluit de link naar zijn site te verbannen. Pas na de beslissingen van de gemeente en Greenport West-Holland hoorde hij dat de greenport geen belangstelling heeft voor zijn wereldkaart. De gemeente wilde de link daarna ook niet meer op haar site plaatsen. “Onbegrijpelijk dat er zo met vrijwilligers wordt omgegaan,” aldus Dekker.

Positief

Wethouder Pieter Varekamp (VVD, Economie) laat zich bij de bespreking van het onderwerp positief uit over de website. Hij verklaart dat Westlands Werelds wel werd gehost door de gemeente, maar naderhand werd verhuisd naar Greenport West-Holland. Die bedient een bredere doelgroep. De site zou niet passen bij de greenport. Dat was de reden voor het einde van de hosting van de website, aldus Varekamp in zijn relaas.

CDA-raadslid Cor van der Mark wilde weten waarom Dekker na twee maanden nog geen antwoord heeft gekregen op een vraag die hij in september stelde. Ook wilde hij net zoals Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, weten hoe het financieel zit.

Kosten

De gemeente heeft geen kosten aan de website. Dat zegt Dekker. Varekamp stelt dat het anders zit. Duijsens begrijpt het hele probleem niet. Ook al zouden er kosten bestaan, dan zouden deze uitzonderlijk laag zijn. Ook Van der Mark vindt dat Varekamp naar ‘het kleine beetje kosten’ zou moeten kijken. Volgens hem kan de site veel doen voor Westland.

Varekamp wil een afspraak met Dekker maken, zo zei hij aan de commissie, om verder te praten over de website en het kostenverhaal.