‘Snel oplossing voor CO2-tekort nodig’

Nieuws
Afbeelding
(Foto: )

Er moet snel een besluit worden genomen over de structurele oplossing voor de CO2-behoefte van de glastuinbouw. Dat vinden branche organisatie LTO Glaskracht en CO2-leverancier OCAP. De organisaties vragen aandacht voor de beperkte beschikbaarheid CO2 naar aanleiding van de recente brand bij Shell in Pernis. Shell is één van de twee bedrijven die CO2 levert aan de tuinbouw in het westen van het land. Door de brand is de levering van Shell nu stilgevallen en dat levert problemen op voor de glastuinbouw, meldt LTO. LTO voorzitter Nico van Ruiten: “Door de brand bij Shell heeft de glastuinbouw nu maar een derde van de benodigde CO2 beschikbaar. Sommige tuinders klagen daardoor al over een productieverlies van twintig procent. Bij anderen zijn er flinke extra kosten omdat ze nu aardgas moeten stoken om toch voldoende CO2 te hebben. Dat is natuurlijk zonde in een tijd waarin we die CO2-emissie juist proberen terug te dringen.”

Buffer

Om in de toekomst helemaal overschakelen op duurzame energie zoals geothermie, moet de aanvoer van CO2 gegarandeerd kunnen worden. Daarom moeten er meer bronnen komen, die meer capaciteit leveren. Bovendien moet er een buffer komen. Volgens LTO en leverancier OCAP is dat al binnen afzienbare termijn te realiseren. Ze hebben een plan bij de overheid neergelegd om nieuwe bronnen op het leidingsysteem aan te sluiten. De eerste stap, het aansluiten van de derde bron, zou al rond 2020 gerealiseerd kunnen zijn. Daarvoor is alleen nog een financiële bijdrage vereist. Buffering kan ook relatief snel worden gerealiseerd, maar dat zou idealiter gecombineerd kunnen worden met de plannen van de overheid om onder de Noordzee CO2 op te slaan. Dat zou, ook voor de overheid, een groot voordeel opleveren.

LTO Glaskracht en OCAP roepen de politiek op om een duurzame en stabiele CO2-voorziening voor de glastuinbouw op te nemen in het regeerakkoord.

Stoken

In de kassen is CO2 noodzakelijk om de groei van de gewassen te bevorderen. Die CO2 werd in het verleden verkregen door de verwarmingsketels te stoken. Sinds er de mogelijkheid is om de CO2 vanuit de industrie af te nemen hoeft er in ieder geval in de zomer niet meer onnodig te worden gestookt. Daardoor wordt nu al 115 miljoen m3 minder gas gestookt, wat een besparing aan CO2 uitstoot oplevert van 0,2 Mton per jaar.