Dit moet je weten over de gemeentelijke belastingen 2024 in Westland

Nieuws
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Richard Thomas)

De WOZ-waarden en gemeentelijke heffingen voor belastingjaar 2024 zijn bekend. Het gaat om de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en voor huishoudens de afvalstoffenheffing. De woonlasten in Westland stijgen dit jaar met 4,1%. Dat is minder dan de inflatiecorrectie.

Inwoners en ondernemers kunnen een groot deel van de gemeentelijke belastingzaken zelf online inzien en regelen. En bellen bij twijfels over de WOZ-waarde.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Inwoners en ondernemers met twijfels over de vastgestelde waarde van een woning of bedrijfspand kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. De gemeente vraagt eerst te bellen naar 14 0174. Eén telefoontje geeft vaak al duidelijkheid. Moet de WOZ-waarde worden aangepast, dan kan dit direct geregeld worden. In bezwaar gaan is dan niet nodig.

Bepaling

Om de WOZ-waarde te bepalen wordt de woning vergeleken met woningen die verkocht zijn in de periode rondom 1 januari vorig jaar. Er wordt onder meer gekeken naar woningtype, bouwjaar, oppervlakte, locatie en kwaliteit. De gemiddelde verkoopprijs bepaalt de voorlopige WOZ-waarde. Een taxateur van de gemeente stelt de definitieve WOZ-waarde vast en maakt een taxatieverslag op. Hierin staan drie vergelijkbare woningen.

Online regelen

Via de Digitale Belastingbalie van de gemeente is de informatie 24/7 beschikbaar en kunnen belastingzaken online gezien en geregeld worden. Waaronder het direct betalen van de belastingaanslag, aan- of afmelden automatische incasso, bezwaar maken en een verzoek om kwijtschelding indienen. Ook staan hier de belastingaanslagen en het taxatieverslag met de WOZ-waarde. Inwoners loggen voor toegang in met DigiD en ondernemers met eHerkenning. De Digitale Belastingbalie en meer informatie over de WOZ-waarde is te vinden via www.gemeentewestland.nl/woz.