Bouwen, bouwen en nog eens bouwen: meer dan 8000 woningen erbij in Westland

Nieuws
De komende jaren wil de gemeente Westland duizenden woningen bouwen.
De komende jaren wil de gemeente Westland duizenden woningen bouwen. (Foto: Stock/Archief)

De gemeente Westland verwacht tot 2030 een gestage groei van het aantal inwoners naar een totaal van 114.000. Al die mensen moeten ergens wonen, maar bouwen is een uitdaging in het volle Westland. Toch verwacht het college de komende zes jaar nog duizenden woningen te kunnen bouwen, zo bleek uit de presentatie die wethouder Ferwerda gaf aan de commissie Wonen.

door Esdor van Elten

 De planning is dat er in de periode 2020 tot 2030 8100 woningen bijkomen, waarvan 1800 sociale huur. In de eerste drie jaar van dat decennium zijn 2400 van deze woningen (waarvan 350 sociale huur) al gerealiseerd. Dat betekent dat er nog 5700 woningen gepland staan.

Regels

Dat gaat allemaal niet zonder moeite. De steeds strengere regels rondom stikstof en natura 2000 gebieden, de regels rondom de Omgevingswet, dure grond en toenemende kosten voor grondstoffen en arbeid en de energietraditie, het zijn allemaal factoren die bouwen complex maken. En daar komen dan nieuwe regels nog bij, zoals de provinciale wens om 40% van de nieuwbouw sociale huur te maken. Een percentage waar de gemeente Westland niet aan voldoet en dat ook niet wenst: “Wij hebben een onderzoek naar de woonbehoefte in Westland gedaan en daaruit kwam een percentage van 24% sociale huur”, legt wethouder Ferwerda uit. “Met de dertig procent die we gepland hebben zitten we daar nog eens ruim boven.” Bij de planning zijn tijdelijke woningen en woningen voor arbeidsmigranten en studenten overigens niet meegerekend.

Veel bouwprojecten

Wie rondrijdt in het Westland ziet dat er op tal van plekken al flink gebouwd wordt. In totaal zijn er 32 projecten bezig. Zoals de vier projecten in De Lier, waar het project Liermolensloot (880 woningen) al een eind op weg is, het project aan de Sportlaan (62 woningen) is opgeleverd en waar aan de Lierweg nog eens 55 woningen gepland staan. In ‘s-Gravenzande en Heenweg staan 1000 woningen in de Waelpolder in de steigers en zijn er nog drie andere woonprojecten, onder andere op de plek van het voormalig gemeentekantoor en in Heenweg zelf. In Honselersdijk gaat het met grote stappen: op het Floraterrein komen er er maar liefst 1250. In Honselersdijk zijn daarnaast nog drie andere woonprojecten bezig, waaronder het project aan de Van Oldenbarneveltstraat, waar 15 woningen zijn gepland speciaal voor Westlandse starters. “We krijgen regelmatig het verwijt te weinig te doen voor starters”, aldus wethouder Van der Stee. “Maar met deze appartementen en de 47 appartementen in Poeldijk die we vorige week aankondigden laten we zien dat we de Westlandse starters zeker niet vergeten.” De Kreken moet in fases uitgroeien tot een project van 500 woningen. Daarnaast komen er 8 woningen op de plek van het vroegere Dario Fo en is op de plek van de gesloopte Chinees aan de Julianastraat inmiddels al een begin gemaakt met 10 woningen.

Verder komen er in Kwintsheul 467 woningen verdeeld over zes projecten bij. In Maasdijk zijn er net 48 opgeleverd en wordt aan het Prinses Marianneplein nog een onbekend aantal nieuwe woningen gepland. Monster spant de kroon als het gaat om het totaal aantal woningen: in totaal komen er daar de komende jaren een slordige 2100 bij. Naaldwijk tekent voor 231 woningen die in aanbouw of opgeleverd zijn en studeert nog eens op 6 projecten met in totaal minimaal 500 woningen. Wateringen tenslotte dijt ook flink uit met 950 woningen in Wateringen-Noord en nog eens 44 woningen aan de Herenstraat en de Kerklaan. Bovendien wordt de mogelijkheid van 42 woningen aan de Ambachtsweg verkend.

De toename van woningen is één ding. Bereikbaarheid en voorzieningen zijn een ander. En dan zijn er nog de uitdagingen rondom bedrijven, sportcomplexen en de glastuinbouw. Er zijn nog heel wat hoofdbrekens rondom infrastructuur, leefbaarheid èn duurzaamheid. En de ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten zien dat er allerlei mogelijke problemen bij komen, zoals de capaciteit van het stroomnet en de watervoorziening. Tot dusver lijkt dat mee te vallen: “Bij één project is de aansluiting op het stroomnet vertraagd geweest”, weet wethouder Ferwerda.