Bestuur zwembad: ‘Laat zwembad De Waterman voortbestaan!’

Politiek
Zwembad De Waterman behoort tot de dorpsidentiteit van Wateringen, stelt het bestuur.
Zwembad De Waterman behoort tot de dorpsidentiteit van Wateringen, stelt het bestuur. (Foto: Jan van Rossum)

Stichting Waterman Natuurlijk! maakt zware tijden door. Eind februari gaf het college van burgemeester en wethouders aan het zwembad te willen sluiten. Het bericht betekende een enorme tegenvaller voor de liefhebbers van het openluchtzwembad en zeker ook voor de vrijwilligers die zich er met hart en ziel voor inzetten.

Het bestuur van het Wateringse zwembad is maandag 13 maart in een spoedzitting bijeengekomen om te bepalen welke opties ze hebben om de sluiting van het zwembad tegen te gaan. Duidelijk is dat men nog eens duidelijk wil maken dat het beraamde bedrag van 6,6 miljoen euro niet nodig is voor de renovatie van het zwembad.

Voorzitter Leo Zwinkels: “Op 6 maart hebben wij een voorbespreking gehad met wethouder Goudswaard en onze standpunten duidelijk gemaakt. Hij zou op deze standpunten reageren in de commissievergadering van vorige week maandag. Dit heeft hij helaas niet gedaan, zodat we ook niet het een en ander konden verduidelijken als dat gewenst zou zijn. Het enige dat hij deed was vasthouden aan het bedrag van 6,6 miljoen euro dat voor de renovatie van De Waterman nodig zou zijn.”

Slachtoffer

Penningmeester Frank Hollaar vult aan: “In het begin was de renovatie beraamd op 2,6 miljoen. Door traag en niet doortastend optreden van de vorige wethouder en het ambtenarenapparaat zijn de kosten gestegen naar 4,6 miljoen. Dit bedrag is dus ontstaan door een onverantwoorde manier van besturen en uitvoering geven aan het beleid en daar kan en mag het zwembad niet het slachtoffer van zijn. Daarna is er nóg eens 2 miljoen extra bijgekomen voor de renovatie van de gebouwen, waardoor de begroting op 6,6 miljoen uitkomt. Die renovatie is voor ons totaal niet reëel. Wij hebben een prima alternatief voor de komende jaren in de vorm van een renovatie in eigen beheer met financiële ondersteuning van een sponsor. Het gebouw kan daarna nog zeker 10 jaar mee. Bovendien was de renovatie van de gebouwen en de voorzijde niet in het aanvankelijke plan van het vorige college opgenomen. Het is dus ook nog eens een breuk met bestaande afspraken omtrent de renovatie. Consistentie van bestuur en beleid is dan ver te zoeken.”

Dorpsidentiteit

Het gevoel van onrecht is groot bij de mensen van het zwembad. Ze begrijpen ook niet dat er überhaupt wordt gesproken over sluiting. Leo Zwinkels: “Het zwembad mag sowieso niet gesloten worden. Het behoort tot de dorpsidentiteit van Wateringen. Je hebt de Visie Wateringen waarin gesproken wordt over het uitplaatsen van allerlei bedrijven uit de kern van Wateringen. Hierbij komt ook de renovatie van de Dorpskade ter sprake waarbij De Waterman betrokken zou kunnen worden, met het zwembad als huiskamer van het dorp. Het gebouw van het zwembad zou dan afgebroken moeten worden en opnieuw worden opgebouwd met daarin allerlei activiteiten zoals fysiotherapie, sport en dansen om zo een gewenste huiskamerfunctie te verkrijgen. Maar dat is toekomstmuziek, zover zijn we nog lang niet. De kosten hiervan worden er echter nu wél al bijgeteld en dat is niet reëel. En door het steeds maar noemen van het hoge bedrag van 6,6 miljoen zou het zwembad gesloten gaan worden? Sluiting is vanuit maatschappelijk perspectief onbegrijpelijk. Sporten, bewegen en recreëren in de openlucht is heel belangrijk in de strijd tegen welvaartsziekten en sociaal isolement van bepaalde groepen in de samenleving. De gemeente zou zich veel verantwoordelijker moeten voelen voor het bieden van een dergelijke voorziening. Bovendien is banen zwemmen voor oudere Westlanders van ongekende waarde om vitaal te blijven. Ook alle Wateringse scholen met 1700 kinderen hopen dat het zwembad openblijft voor de gezondheid van de kinderen en het behalen van zwemdiploma’s. Het zwembad ligt op loopafstand van de scholen en dat is zó belangrijk!”

Steun

Op woensdagavond 22 maart moet de gemeenteraad beslissen over de toekomst van zwembad De Waterman. De stichting doet een beroep op alle liefhebbers van het zwembad. Leo Zwinkels: “Ga op 22 maart naar de raadsvergadering in het gemeentehuis in Naaldwijk. Neem een plek in op de publieke tribune en laat op die manier de gemeenteraad weten dat het zwembad echt niet gesloten mag worden! Ga op eigen gelegenheid ernaartoe of rijd mee met de bus die wij gaan regelen. Die bus vertrekt om 18.15 uur. Wie mee wil rijden, kan zich uiterlijk maandag 20 maart aanmelden via watermannatuurlijk@outlook.com of bellen naar Jaap van Adrichem: 06-28813146. Hier geldt natuurlijk wel: vol is vol. We hopen dat heel veel mensen naar het gemeentehuis zullen gaan om ons te steunen. Het is de laatste keer dat we van ons kunnen laten horen om zo sluiting tegen te gaan. Laat de ziel van Wateringen niet verloren gaan!”