Burgemeester in dagelijks bestuur MRDH, agenda tot 2026 vastgesteld

Politiek
Burgemeester Bouke Arends is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de MRDH. Opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt zijn twee van de vele belangrijke vraagstukken waar de MRDH zich mee bezighoudt.
Burgemeester Bouke Arends is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de MRDH. Opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt zijn twee van de vele belangrijke vraagstukken waar de MRDH zich mee bezighoudt. (Foto: Boerlage Fotografie)

De burgemeester van Westland, Bouke Arends, en burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Dat is vrijdag 26 mei bekendgemaakt, op de dag waarop ook de strategische agenda voor de komende vier jaar is vastgesteld, met onder andere een investering van 700 miljoen euro in het OV in onze regio.

Zij nemen de plek in van burgemeesters Martijn Vroon (Leidschendam-Voorburg) en Michiel Bezuijen (Zoetermeer), die geen deel meer uitmaken van het dagelijks bestuur.

Op voordracht

Burgemeester Bouke Arends trad toe toe het dagelijks bestuur van de MRDH op voordracht van het algemeen bestuur. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt werd herbenoemd. De voorzitters van de MRDH zijn de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Haagse burgemeester Jan van Zanen. 

‘Samenwerking nodig’

Over zijn benoeming zegt de Westlandse burgemeester: “Samenwerking binnen de regio is nodig om de economische positie van dit gebied te behouden en verder te versterken. Door elkaars sterke punten te benutten wordt de regio als één geheel krachtiger. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen het dagelijks bestuur.”

Kwaliteiten

Om voor het dagelijks bestuur te worden voorgedragen, moest de burgemeester over voldoende ervaring beschikken met de metropoolregio, en deze ook voldoende kennen. Verder werd er gekeken naar de verbinding met de AB commissie regionale projecten en kleinere gemeenten en is er rekening gehouden met een mate van continuïteit; dus dat de burgemeester de positie langere tijd zal innemen. Dat is belangrijk, omdat MRDH grote opgaven moet oplossen op het gebied van bereikbaarheid in de regio - dat we met z’n allen goed op onze plek van bestemming kunnen aankomen - en economie. 

MRDH

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 21 gemeenten samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Daarmee versterken ze onder meer de (internationale) concurrentiepositie van de regio. Met elkaar vormen deze 21 gemeenten het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Waar zij bijvoorbeeld aan werken is het verbeteren van het openbaar vervoer (OV) en mobiliteit - de bereikbaarheid van werkplekken en woningen -, maar ook veiligheid in het verkeer, aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en innovatie, zoals automatisch vervoer, innovatieve mobiliteitsdiensten en de mogelijkheden van big data. 

Regionale aanpak

Op vrijdag 26 mei stelde het bestuur van de MRDH tevens een gezamenlijke regionale aanpak vast voor de komende jaren, waarvoor bepaalde doelen geformuleerd zijn. Zo moeten er over vier jaar 1.000 studenten in onze regio bij gekomen zijn, 1.300 werkenden en 250 bedrijven die jaarlijks deelnemen aan mbo- en hbo-campusprogramma’s. Ook zet de MRDH in op 100 kilometer vernieuwde metropolitane fietspaden en investeert ze 700 miljoen euro in het OV om de regio bereikbaar te houden ondanks de sterke bevolkingsgroei; in 2040 wonen hier bijna 3 miljoen mensen. Dat zijn er nu nog net geen 2,4 miljoen.

Greenport Westland

“Er zal een extra oeververbinding in Rotterdam komen, de metro en RandstadRail gaan vaker en sneller rijden en er komt een betere OV-verbinding door de Binckhorst in Den Haag,” schrijft de MRDH. Ook wordt er geïnvesteerd in omscholings- of bijscholingstrajecten voor sectoren die dringend op zoek zijn naar meer- en goed opgeleid personeel, zoals de Greenport Westland. De strategische agenda voor 2023-2026 heeft het motto ‘Met elkaar. Voor elkaar’ en is hier te vinden.