Alarmerend rapport over kruispunten in De Lier vangt al 15 maanden stof

Politiek
Cor van der Mark (CDA Westland) vindt vooral de aftakkende Noord-Lierweg, komend vanuit De Lier, op het punt waar een geluidsscherm bij een woning het zicht blokkeert zorgwekkend.
Cor van der Mark (CDA Westland) vindt vooral de aftakkende Noord-Lierweg, komend vanuit De Lier, op het punt waar een geluidsscherm bij een woning het zicht blokkeert zorgwekkend. (Foto: CM)

Er mankeert van alles aan de kruisingen van de Kasteelweg met de Kanaalweg en de Hoge Noordweg in De Lier, blijkt uit een onderzoeksrapport van Arup B.V. dat vorig jaar augustus opgesteld is in opdracht van de gemeente Westland. Reden om de situatie daar snel verkeersveiliger te maken, vindt CDA Westland. Toch ligt het rapport al vijftien maanden ongebruikt op het bureau van de gemeente. Er wordt nu eerst gewacht op de toekenning van een subsidie. Onbegrijpelijk, vindt CDA Westland-raadslid Cor van der Mark. 

Door Debbie van Eijk

De genoemde kruispunten in De Lier zijn momenteel niet veilig genoeg, volgens officiële normen. Het gaat hierbij om gebrekkige zichtbaarheid, missende ontwerpelementen en een foutieve voorrangsregeling voor fietsers.

Zichtbaarheid

Zo moet het oprijzicht vanaf een zijweg op een hoofdweg minstens vijf meter zijn vanaf de rijbaan. Dat is het bij de Kanaalweg vanaf twee kanten niet. Als je vanaf de westelijke kant hiervan naar rechts kijkt, staat de geluidswal te dicht tegen de binnenhoek van de kruising opgesteld. Bovendien ontbreken er zichtlijnen tussen opgestelde voertuigen en de hoofdweg op de zijwegen van de Hoge Noordweg. Het hoge platform van de brug belemmert hier het zicht.

Andere verkeersonveiligheden

Niet alleen is de zichtbaarheid van andere weggebruikers er dus onvoldoende; ook ontbreken er bepaalde wegelementen die bij dit soort kruisingen horen. Daarbij gaat het om een rijbaansplitsing en linksafvak op de hoofdweg en een voorgeschreven verkeersdruppel op de zijweg. 

Wat er ten slotte niet verkeersveilig is aan het gebied: op het fietspad hebben de fietsers voorrang ten opzichte van verkeer op de zijwegen. Maar een fietspad met voorrang op een tweerichtingsfietspad is helemaal niet handig, omdat er vanuit twee richtingen (brom)fietsers kunnen aankomen.

Al vijftien maanden

Bij dit alles wordt niet voldaan aan zogeheten CROW-normen, met aanbevelingen en richtlijnen voor openbare wegen. Die normen hebben overigens geen wettelijke basis en houden geen wettelijke verplichting in. 

“Al vijftien maanden ligt er een rapport waarin staat dat de situatie hartstikke gevaarlijk is,” gaf Van der Mark dinsdagavond 28 november aan in een commissievergadering. “Vooral voor fietsers, die op een hele gevaarlijke plek moeten oversteken.” Hij doelt vooral op een aftakking van de Kasteelweg, de Noord-Lierweg, waar verkeer letterlijk niets kan zien aankomen omdat een geluidsscherm bij een woning er het zicht blokkeert voor wie uit de richting van De Lier komt. “Ik ben chagrijnig over wat hier gebeurt.” Van der Mark wijst er tevens op dat het rapport, waar hij zelf actief achteraan moest jagen, bol stond van fouten en slordigheden, zoals ontbrekende straatnaamaanduidingen en een foutief aantal speed pedelecs; dat zouden er 110375 zijn in 2020 in Westland, terwijl het er in werkelijkheid ongeveer 110 waren.


Het onderzoeksrapport gaat over de kruisingen van de Kasteelweg met de Kanaalweg en de Hoge Noordweg.

Subsidieaanvraag

Wethouder Pieter Varekamp (VVD Westland, o.a. Mobiliteit) reageerde dinsdagavond met de mededeling dat er een ontwerp klaarligt voor het verkeersveiliger maken van het kruispunt Kasteelweg - Hoge Noordweg. Hiervoor moet echter eerst subsidie worden ontvangen, waarvoor een aanvraag loopt. “Het project staat voor 2024 op de agenda gezet,” aldus de wethouder. “De situatie is aangekaart, er is een onderzoek naar gedaan dat heeft geleid tot dit rapport, en dat heeft weer geleid tot het aan willen passen van die kruising en voor het aanvragen van die subsidie. Het is geen verhaal van ‘het ene moment zien, het andere moment opgelost hebben’.”

De wethouder geeft toe dat er wat opmerkingen te maken zijn over de kwaliteit van het rapport.

Ongelukken

Cor van der Mark vindt dat het allemaal te lang duurt. “We gaan nu wachten op een subsidie, terwijl heel veel mensen daar in de buurt niet wachten op een subsidie, maar op een ongeluk - waarvan we natuurlijk hopen dat er geen gebeurt. Maar er zijn er al veel gebeurd.”

Het onderzoeksrapport spreekt dat tegen: officieel was er, eind augustus 2022, slechts één ongeval bekend: een frontale botsing tussen een personenauto en een bromfiets. Dat gebeurde ‘s nachts, toen het asfalt nat was. Maar de ongelukken waar Van der Mark op doelt, zijn ongelukken die “buiten de radar vallen van de politie. Fietsertjes die omvallen of van de weg geduwd worden,” licht het CDA-raadslid toe. Hij noemt het “absoluut onbevredigend wat er hier op dit moment gebeurt”.