D66 Westland: ‘Gemeente is grip op volkshuisvesting kwijt’

Politiek
Afbeelding
(Foto: Rolf van Koppen Fotografie (Archief))

De coalitie van gemeente Westland is haar grip op de volkshuisvesting volledig kwijt. Dat zegt D66 Westland. De fractie heeft kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

“Het begon allemaal twee jaar geleden met een pot met geld van 20 miljoen die open getrokken zou moeten worden om starters te helpen bij hun zoektocht naar een woning”, schrijft D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland, “Hier is nog altijd niks van terecht gekomen, nog even los van het feit of het een nuttige besteding was geweest.”

In februari is er een nieuwe woonvisie vastgesteld voor de gemeente Westland, waarbij er heftig gediscussieerd werd over de hoeveelheid sociale huur die in Westland gerealiseerd zou moeten worden. “Het is stuitend om te zien dat er totaal geen lijn zit in wat er zou moeten gebeuren om iedereen van een huis te voorzien in Westland”, aldus Benjamin Hofland, “Tijdens de raadsvergaderingen komen weer verschillende moties over wonen langs, zonder dat er een lijn te ontdekken is in wat de coalitie en college willen of doen, op deze manier is er voor niemand een fatsoenlijk huis.”

Een plan van het huidige college van Westland Verstandig, GBW en VVD om twee miljoen in een kantoorpand aan de Tiendweg te steken om zo woningen te realiseren is inmiddels ingetrokken vanwege gebrek aan steun. De intentie is om terug te keren met een verbeterd voorstel om meer woningen te realiseren.

“Wij pleiten ervoor om onze verantwoordelijkheid als volkshuisvester weer op te gaan pakken”, aldus Benjamin Hofland, “Al die verschillende plannen, moties en voorstellen zijn allemaal nutteloos als er geen lijn in zit, daarom vinden wij dat we als gemeente meer moeten doen aan echte en fatsoenlijke volkshuisvesting.”