‘Een betere reputatie van Westland, los van de negatieve beeldvorming’

Politiek
Afbeelding
(Foto: Archief/Rolf van Koppen Fotografie)

Welke aanpak is nodig om de positie van Westland te versterken en welke sterke punten kunnen we benutten om een positieve reputatie op te bouwen, zowel lokaal, regionaal als internationaal? Die vragen waren het uitgangspunt van een presentatie over de ‘branding en positionering van Westland’ tijdens de raadsinformatieavond van 15 februari.

Door Esdor van Elten

De urgentie van dit onderwerp stoelt niet op de laatste twee maanden, zo benadrukte wethouder Anko Goudswaard voorafgaand aan de presentatie. “Die is al veel ouder en komt (onder andere) voort uit de (aangenomen) motie ‘Westland als een Sterk Merk’ van Westland Verstandig. Ook het College Werkprogramma 2022-2026 ‘ademt’ positionering door focus op het belang van de glastuinbouw, en de focus op versterking van identiteit en cultuur.

Reden dus voor het college om zich sterk te maken voor het “actief en consistent uitdragen van de onderscheidende identiteit van Westland, waarbij de unieke waarden, kenmerken en voordelen van het gebied benadrukt worden. Er is behoefte aan focus op de sterke punten van Westland en een eenduidig verhaal.”

Negatieve beeldvorming

In het licht van recente gebeurtenissen stelden sommigen de vraag of dit nu de juiste timing is voor die ‘branding en positionering’. Westland kwam de afgelopen tijd verschillende keren negatief in het nieuws, zoals met de reactie op de Spreidingswet en de gang van zaken rondom de (huisvesting van) arbeidsmigranten. Maar ook de tuinbouw, dé trots van Westland, ligt onder vuur. Vorige week nog was het het televisieprogramma Nieuwsuur kritisch over de tuinbouw vanwege ruimtegebruik, energiegebruik en waarde voor de economie.

Ook andere media berichten steeds kritischer over de glastuinbouw. Wat Anil Kumar, strategisch regisseur Economie & Mobiliteit bij de gemeente Westland en degene die de presentatie gaf, is de recente negatieve beeldvorming minder belangrijk dan het lijkt.

“Als het even tegenzit is dat geen reden om je langetermijnstrategie te laten varen”, zo stelde hij. Negatieve beeldvorming zet je wel op achterstand en dat beeld veranderen is een zaak van lange adem. “Je moet een consistent en geloofwaardig verhaal hebben. Maar dat is pas het begin, want een goed verhaal verkoopt zichzelf niet. Dat is hard werken”

Uitgaan van eigen kracht

De gemeente Westland moet de verleiding weerstaan om in de verdediging te gaan. “We moeten landelijk duidelijk krijgen ‘wat is Westland nu echt?’, aldus Guus Bakker van de VVD: “Als je Westland kent, weet je dat het een positieve omgeving is die werkt aan modernisering, en geen arbeidsmigranten uitbuit.”

Peter Duijsens van Westland Verstandig: “Je moet uitgaan van je eigen kracht.” Maar wat is die kracht dan? De innovatieve kracht van de glastuinbouw onder andere. “Over de kennis die wij exporteren kunnen we best wat minder bescheiden zijn”, vond John Witkamp van de LPF Westland. “Maar, zo stelde Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland: “dan moet de gemeente ook keuzes maken. Waar wil je naartoe? Een teeltareaal of een innovatieareaal?” Bovendien moet je het breder zien: als je Westland echt wil positioneren horen daar ook andere zaken bij, zoals werken aan bereikbaarheid.” 

Dat was ook wat wethouder Goudswaard achteraf opmerkte: “Het idee dat dit alleen om marketing gaat is te nauw. En het gaat ook zeker verder dan glastuinbouw alleen.” Toch bleef het vooralsnog vooral daarbij. Over bijvoorbeeld culturele kracht of identiteit werd niet verder gesproken.

Vervolg

In het eerste kwartaal van dit jaar moet de kadernota Branding & Positionering gestalte krijgen. Vervolgens wordt in kwartaal twee een begin gemaakt met het ontwikkelen van een ‘merkidentiteit.’ Een Westlandmerk zo je wil. Dat is, in de woorden van Kumar, het ‘toverstokje’ waarmee de positionering versterkt wordt “met als doel het creëren van een levendige omgeving die (economische) groei, innovatie en culturele ontwikkeling stimuleert om aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bezoekers, ondernemers en talenten.” Wat dat dan oplevert? “Effectieve lobbytrajecten, aantrekken van talent, werkgelegenheid, (zakelijk) bezoek en investeringen, een verhoogd voorzieningenniveau en niet in de laatste plaats: bewonerstrots en sociale cohesie.”