Ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk komt ter inzage

Algemeen
Afbeelding
(Foto: (illustratie: aangeleverd))

ZAANDIJK - Met het ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk wordt een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de Pielkenrood Vaten fabriek op het voormalige Ardagh-terrein. Op deze plek in het centrum van Zaandijk komen 67 woningen, achter Brouwerij Hoop en de Zaandijkerkerk. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage. Mensen die in de omgeving van de locatie wonen of werken kunnen in deze periode hun zienswijze indienen. 

Wethouder Wessel Breunesse: ‘De historie van Zaandijk speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen. Ook krijgen groen en water meer ruimte.’

Ontwikkelaar Blue Banner RED gaat aan de slag met het project. Op het terrein komen 20 appartementen in de sociale huursector, 10 vrijstaande woningen, 30 twee-onder-een-kapwoningen en 7 geschakelde woningen.

Historisch karakter openbare ruimte

Het Langepad is een cultuurhistorische verbinding tussen de Lagendijk/Zaandijkerkerk en de Domineestuin. Het pad wordt teruggebracht samen met de oude watergangen, die tijdens de ontwikkeling van het gebied zijn gedempt. Het beschermde gezicht ‘Gortershoek’ sluit hierdoor aan bij de ‘Domineestuin’.

Op het terrein wordt nieuwe openbare ruimte aangelegd en er komen parkeerplekken. De Zaandijkerkerk, de Lagendijk en de Domineestuin zijn belangrijke elementen in de omgeving waar het plan op aanhaakt. Het plan past qua verkaveling, architectuur en inrichting van de buitenruimte bij het historisch karakter van het gebied.

Verharding maakt plaats voor water en groen

Breunesse: ‘Op het fabrieksterrein is nu nog veel verharding en weinig groen. Doordat we de historische waterstructuur herstellen, dragen we meteen bij aan klimaatadaptatie doordat water meer ruimte krijgt in het gebied.’

Er is ook een inloopbijeenkomst over de verandering van de locatie Ardagh in Zaandijk. De inloopbijeenkomst is op dinsdag 4 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur, in buurthuis De Boed, Willem Dreeslaan 1 in Zaandijk.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding