Ontslagbescherming van een klokkenluider.
Ontslagbescherming van een klokkenluider. (Foto: Maridav - stock.adobe.com)

Ontslagbescherming van een klokkenluider

Partnerbijdrage

Ervaart u misstanden binnen de bedrijfsvoering van uw werkgever en wilt u weten wanneer u wordt beschermd tegen ontslag? Als een werknemer te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand meldt, mag de werkgever de werknemer op grond van artikel 7:658c BW niet benadelen tijdens en na behandeling van deze melding. Een werknemer doet te goeder trouw en naar behoren een melding als in procedureel en materieel opzicht zorgvuldig wordt gehandeld. Wat houdt dit nu precies in?

In procedureel opzicht is het uitgangspunt dat er eerst intern moet worden gemeld, tenzij duidelijk is dat dit geen effect zal hebben of als er regels zijn die de melding van de werknemer rechtvaardigen. Als het intern niet tot het juiste resultaat leidt, dienen de feiten op een passende en evenredige manier aan een derde worden bekend gemaakt. De rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2003:AL7090) oordeelde dat een werknemer zijn geheimhoudingsplicht niet had geschonden, omdat de werkgever geen gehoor gaf aan drie eerdere interne meldingen.

In materieel opzicht moet de klokkenluider een redelijk vermoeden hebben dat de feiten – met documenten voldoende onderbouwd – juist zijn. De bekendmaking aan een derde moet daarnaast een maatschappelijk doel dienen dat in maatschappelijk opzicht zwaarder weegt dan het bedrijfsbelang.

De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:15650) oordeelde recent dat een werknemer zich niet achter het “klokkenluiders-artikel” kon verschuilen. De werknemer in kwestie had gevoelige informatie over zijn werkgever verstrekt aan de advocaat van een collega die in conflict verkeerde met de werkgever. De rechtbank oordeelde dat de werknemer – los van het geheimhoudingsbeding – de plicht had geschonden zich als een goed werknemer te gedragen. Dit leverde voor de werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet op. De werknemer werd niet gezien als klokkenluider, omdat er geen sprake was van het ‘te goeder trouw en naar behoren melden’ van een vermoeden van een misstand. 

Een klokkenluider geniet dus enige ontslagbescherming. Echter blijft er, ook als er sprake is van een misstand die in het algemeen belang moet worden bestreden, jegens de werkgever altijd de plicht tot discretie en loyaliteit bestaan.

Schipper en Lof Advocaten 

Astrid Lof

Binnen 5 minuten bijgepraat

over het laatste nieuws uit Alkmaar

Schrijf je hierin voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Wij verwerken uw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
De Blazerij houdt kennismakingsdag Algemeen 26 jun, 11:27
Afbeelding
Bijendag in Hortus Alkmaar Algemeen 26 jun, 11:12
Afbeelding
Pareltjes scoren bij KOOK Algemeen 24 jun, 11:46
Afbeelding
Voor alle Formule 1-fans van Noord-Holland Algemeen 24 jun, 08:00
Afbeelding
Automobilist in sloot langs A7 112-nieuws 24 jun, 06:13
Afbeelding
Burgemeester Anja Schouten: ‘Kom maar op met dat tweede jaar!’ Algemeen 23 jun, 14:55
Afbeelding
Podium Victorie omgetoverd tot jazzlcub Algemeen 23 jun, 13:52
Afbeelding
Festival Move The City trekt de wijk in Algemeen 23 jun, 13:29
Afbeelding
1,5 miljoen voor verduurzamen culturele instellingen Duurzaam 23 jun, 12:46
Afbeelding
‘Het contrast maakt het mooi en spannend’ Algemeen 23 jun, 12:02
Afbeelding
Het huwelijk is briljant Algemeen 23 jun, 07:21
Afbeelding
Cyberagenten werven op basisschool DURF Algemeen 22 jun, 11:27
Afbeelding
Shoppingmarkt terug van weggeweest Algemeen 22 jun, 09:20
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief