Extra kosten herhuisvesting CJG Alkmaar Zuid

Politiek
Het Centrum van Jeugd en Gezin aan de Van Alphenstraat in Overdie zal een nieuwe bestemming gaan krijgen.
Het Centrum van Jeugd en Gezin aan de Van Alphenstraat in Overdie zal een nieuwe bestemming gaan krijgen. (Foto: CJG Alkmaar)

ALKMAAR – Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alkmaar Zuid zal verhuizen naar het vrijkomende kleutergebouw aan de Anna Paulownastraat. Het gebouw aan de Van Alphenstraat in Overdie, waar het CJG op dit moment nog gehuisvest is, is volgens het college sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Vanwege strengere duurzaamheidseisen en prijsstijgingen, zal de herhuisvesting 780.000 euro meer gaan kosten dan verwacht. Als alles naar verwachting verloopt zal het CJG in september 2024 zijn verhuisd.

780.000 euro meer nodig dan verwacht

Het huidige CJG Alkmaar Zuid is te klein voor de uitvoering van de basistaken jeugdgezondheidszorg, zo schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. Ook is er geen ruimte voor maatschappelijk werk en jeugd- en gezinscoaches en een opvoedspreekuur. De administratie, evenals de wachtkamer, zit op de gang. Telefoongesprekken voeren op de gang is niet wenselijk in verband met privacy en de beschikbare teamcapaciteit kan niet worden ingevuld eveneens vanwege ruimtegebrek. Ook voldoet de huisvesting niet aan eisen op het gebied van ventilatie en akoestiek. Verbouwing van de locatie levert volgens het college geen extra ruimte op.

Stijging van de kosten

Vanwege strengere duurzaamheidseisen zoals een minimumwaarde van hernieuwbare energie en een verbod op recirculatie van lucht, moet er extra geïnvesteerd worden in het verduurzamen van het pand. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van een volledige luchtbehandelingsinstallatie met warmtepompen. Dit levert volgens het college een grote kostenverhoging op dat eerder niet was meegenomen in het investeringsbedrag. Daarbij is er door de gewijzigde marktomstandigheden met schaarste aan bouwvakkers en prijsstijgingen van bouwstoffen, loonkosten en energie, sprake van hogere bouwkosten. Deze prijsstijgingen zorgen voor een extra stijging van zo’n 300.000 euro. De overige 480.000 euro heeft volgens wethouder Jakob Wedemeijer (SP) van onder andere Volksgezondheid en welzijn, te maken met een vrij uitgebreid programma van eisen die door de GGD worden gesteld aan de bouw van het pand en die ook wettelijk voorgeschreven zijn. De inrichting van de buitenruimte van het nieuwe CJG is daar nog niet bij meegerekend. “Er is een flinke overschrijding van het budget, dat is natuurlijk een probleem,” zei Wedemeijer tijdens de commissievergadering van 1 december. “En toch wil je graag die CJG. In Overdie is deze echt door z’n datum heen. We willen dat (herhuisvesting, red.) echt gaan doorzetten, dus we willen echt gaan kijken of we het (budgettair, red.) kunnen laten lukken.”

Kritisch

Partijen lieten tijdens de commissievergadering weten positief gestemd te zijn over de herhuisvesting van het CJG, omdat duidelijk is dat het oude pand niet meer voldoet. Ook was er begrip over de extra kosten die daarmee gemoeid zijn. Toch waren er nog kritische vragen over de wijze van financiering, verduurzaming, de inrichting van de buitenruimte en de toegang voor mindervaliden. De raad gaat zich nog buigen over dit voorstel en moet beslissen of het doorgang kan vinden.