Uit het College

‘Het plan Vitale Kernen was de brug’

Nieuws
Lees hier alle updates
Lees hier alle updates (Foto: Pexels.com)

GEMEENTE - Het College van Burgemeester en Wethouder gaf dinsdag 16 april een toelichting op een aantal van haar besluiten.

door Ed Bausch

Lintjesregen

Het regent veel, dit voorjaar en 26 april zal het zeker regenen. Maar dan dwarrelen er lintjes neer. Lintjes die door inwoners zijn aangevraagd om door de burgemeester te laten opspelden op de revers van inwoners in diverse kernen, als beloning voor hun verdienstelijke, jarenlange en onbaatzuchtige optreden. “De uitreiking is net op andere jaren niet op één plek, maar zoveel mogelijk in de sfeer van de te decoreren personen. Dus we maken weer een mooie toernee”, vertelt burgemeester Lars Voskuil. In zijn kielzog reist de kinderburgemeester mee, die een jeugdlintje mag uitreiken.

Overdaad aan verkeersborden

Wethouder Ernest Briët presenteerde het voornemen om liefst duizend overbodig geachte verkeersborden te gaan weghalen. “ Het paln ligt er al een tijd, maar we gaan ze nu opruimen. Ze worden opgeslagen, waar mogelijk hergebruikt of ze eindigen als biocomposiet, oftewel grondstof voor nieuwe producten van staal.”

Verklaringen van geen bezwaar vragen aan de Raad

Het College vraagt de gemeenteraad een Verklaring Van Geen Bezwaar, een VVGB, af te geven voor het plan van Bot Bouw voor twee complexen op het Plein in Bergen, op de plek van de inmiddels gesloopte ‘Bakemaflat’, het voormalige VVV kantoor, het Kunstenaarscentrum Bergen en een aantal winkels. “Het zijn eigenlijk twee verklaringen die we vragen”, zegt wethouder Briët. De eerste voor het ontwerp, het tweede als een coördinatiebesluit. Het plan van Bot Bouw voldeed aan het beeldkwaliteitsplan van destijds. Procedureel was het niet goed en dat repareren we nu.” Als de Raad de verklaringen afgeeft kunnen we ermee naar de Raad van State, waar overigens nog een procedure loopt. Het kan zijn dat die doorkruist, maar evengoed laten we de Raad van State weten dat we nu deze stap zetten. 23 mei komen de aanvragen eerst in de commissie, 30 mei in de gemeenteraad.”

Woningbouw

Wethouder Yvonne Roos-Bakker kondigde stappen aan met woningbouw. ”In Egmond Binnen is de voorgenomen bouw van woningen in een gebied dat Bijzonder Provinciaal Landschap is niet mogelijk, maar in het kader van ons project Vitale Kernen is er wel wat anders mogelijk, met instemming van de provincie. Op de plaats van de kerk komen 55 woningen, aan de Visweg 17, op de plek van de Dekamarkt 40 (als die verhuisd is naar het terrein rond de Schulp) en op het voetbalterrein van Adelbert komt ruimte voor honderd woningen. Veel van al deze woningen zijn sociaal en goed betaalbaar. In Groet, nabij de Tureluur kunnen ook 40 woningen worden gebouwd. Wij zijn als College heel blij met deze mogelijkheden. Het kon doordat we het plan Vitale Kernen maakten. Dat was de brug.”

Regentonnen en tegelwippen

Er is een extra subsidieregeling mogelijk in het kader van klimaatadaptatie. Kijk op de website van de gemeente. “Voor groene daken en andere vergroening, ook buurtinitiatieven. Voor regentonnen, weghalen van tuinverhardingen en veel meer”, vertelt wethouder Briët, die ook in gesprek is met de duinbeheerders over geblokkeerde fietspaden en de onder water staande Egmondse lankies. “Het is een bijzondere situatie, dus met elkaar kijken we wat ieders rol zou kunnen zijn, ieders taak, ieders deel aan mogelijke oplossingen.”