Veel ophef over plan voor gereguleerd parkeren

Politiek
Het college wil gereguleerd betaald parkeren invoeren.
Het college wil gereguleerd betaald parkeren invoeren. (Foto: Bouwe Brouwer)

HAARLEM - De Commissie Beheer van de Haarlemse gemeenteraad heeft dinsdag 14 maart een volledige vergadering uitgetrokken om naar inspraakbijdragen van Haarlemmers te luisteren. Het betrof het plan om gereguleerd parkeren in te voeren in de hele stad. Daarvoor meldden zich uiteindelijk zeventien insprekers.

Door Joost Verhagen

Het grootste deel van de insprekers had vooral opmerkingen over de wijze waarop het college het plan voor gereguleerd parkeren uit wil rollen. “Waarom mag er op het betaald parkeren geen inspraak plaatsvinden?’’ zei een Haarlemse inspreker tijdens zijn bijdrage. Tegenstanders van het plan hebben inmiddels zo’n 8000 handtekeningen opgehaald om een referendum te organiseren over het nieuwe parkeerplan. 

Daarnaast zijn er opmerkingen over de notie dat het gereguleerd parkeren op een kostendekkende wijze zou worden ingevoerd. Verschillende insprekers stellen dat daar helemaal geen sprake van is. Een Haarlemmer vraagt de gemeenteraad ten minste de eventuele opbrengsten uit het gereguleerd parkeren te oormerken ten bate van de mobiliteit.

Een vrouw uit de Amsterdamse buurt is bang dat kwetsbare en oudere Haarlemmers straks alle beschikbare parkeertijd voor bezoekers kwijt zijn aan hun mantelzorgers, en daardoor erg zullen vereenzamen. Frank Visser (CU) wees de vrouw erop dat er een speciale, aanvullende regeling is voor mantelzorgers, maar de insprekers zijn er niet van overtuigd dat dat voldoende is. Een andere inspreker zegt met de handen in het haar te zitten als ze straks niet meer de mogelijkheid heeft om drie auto’s bij haar woning te parkeren.

Toch zijn er ook andere geluiden. De inspreker die de speciale bijeenkomst afsluit, denkt dat we in de toekomst net zo op de hoeveelheid auto’s in de stad zullen terugkijken als op roken in de trein. Volgens haar moet er meer nadruk komen op vergroening en de volksgezondheid. Wel adviseerde ze het college om goed in gesprek te blijven met de stad: “Ik denk dat er veel zorgen kunnen worden weggenomen,’’ gaf ze aan.

Betaald parkeren vanaf 2024

Het Haarlemse college wil vanaf 2024 in 11 wijken betaald parkeren invoeren. Dit is volgens het college noodzakelijk om de ontstane problemen op het gebied van toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid aan te pakken en te voorkomen dat deze problemen alleen maar verder toenemen met het groeien van de stad. En zo ontstaat volgens het college op termijn ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten. Op termijn zullen er niet meer auto’s een parkeervergunning krijgen dan er beschikbare plaatsen in de wijk zijn. Bij de start van de invoering houdt het college rekening met de huidige bewoners. Zij kunnen aanspraak maken op parkeermogelijkheid voor maximaal 2 auto’s per adres. Ook wordt gewerkt aan meer plek in parkeergarages en mogelijkheden voor alternatief vervoer, zoals deelauto’s, fiets en OV.

De nota Vaststelling uitwerking parkeerregulering wordt inhoudelijk behandeld tijdens de Commissie Beheer van 23 maart.