Bewoners denken mee over groenbeleid in Heiloo

Algemeen
Michel Suiding licht de thema's van de avond toe, www.ikdenkmeeoverheiloo.nl
Michel Suiding licht de thema's van de avond toe, www.ikdenkmeeoverheiloo.nl (Foto: Ed Bausch)

HEILOO - “Speciaal voor het groen ben ik van Limmen naar Heiloo verhuisd”, zei een man. Dinsdagavond vond hij zichzelf terug, vlakbij Limmen in een soort leeg, maar wel groen, niemandsland tussen Heiloo en Limmen in een mooie zaal van het indrukwekkend grote Fletcher-hotel. Om te praten over groen in Heiloo. Niet dat daar direct zorgen over zijn. Helemaal niet. Maar toch. “15 jaar geleden stond Heiloo landelijk op 1, wat wonen in het groen betreft, nu 51”, zei een ander. “Ja, maar toen was dat omdat alles keurig was aangeharkt”, wist weer een ander. “En dan heb je geen goed groen’. Ja, maar, nu moet je door het hoog tussen de stoeptegels opstaande onkruid waden.” Een ander: “Onkruid? Kruid zal je bedoelen!” Wethouder Antoine Tromp opende de avond. ”Het is dus tijd voor een actualisering van groenbeleid. En daar horen we graag de inwoners over. Die kunnen nog tot 6 oktober een enquête invullen. Dat kan op www.ikdenkmeeoverheiloo.nl.” Ruim veertig inwoners en ondernemers waren afgekomen op zijn uitnodiging om er ook eens met elkaar over te praten. Dat werd een informatief, levendig stukje van de avond. “We zien vooral graag dat u uw gedachten ontvouwt.” Na afloop waren de zes vellen aardig volgeschreven.

door onze verslaggever Ed Bausch

Hoe kun je het beste kandelaberen?

Gedachten over groenbeleid welkom

Michel Suiding (hij heeft het groenbeheer in alle vier de Buch-gemeentes in portefeuille) zei dat er inmiddels toch weer een aardige uitbreiding van de groenploeg is gekomen. Hij schilderde een nieuw perspectief in een zestal thema’s, passend bij het huidige tijdsgewricht. Identiteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid, groenadoptie, ecologische structuren. De tijd van simpele bermen en wat struiken in een plantsoen ligt ver achter ons. Groen is beleving, is gezondheid, is zorgen voor een diversiteit aan dieren, is de vraag: wat wil Heiloo zijn? Weer de beste groene gemeente van het land worden? En wat is dat dan, groen? Wat betekenen extremen als stortbuien en hittestress? Wat als de een pleit voor bomen met meer blad in de straat, voor meer schaduw en de ander juist minder schaduw wil? Wat kunnen we doen aan reductie van co2, aan reductie van fijnstof? Hoort herrie van bladblazers ook thuis in het groenplan? En hoe zit het eigenlijk met beheer, kennis van maaien? Spuiten of staalborstelen? Kunnen er gebiedjes aan elkaar worden gekoppeld? Is Heiloo al toe aan een voedselbos?

Groen adopteren

Wethouder Tromp wil eerst graag veel horen. Daarna keuzes maken, want budget is niet oneindig. En dan goed beheren. Over beheer werd al flink gediscussieerd. Maaien is soms te vroeg, net te laat. Het viel iemand op dat in de ene helft van het dorp minder onkruid staat dan in de andere helft. Er rolden al ideeën over wateropslag door de zaal. “Ik ben hier echt al aan het leren vanavond, zei de wethouder.” Daar zal dan ook het woord ‘kandelaberen’ bij horen: snoeien. Dat kan op veel manieren. De goede manier moet dus ook in het nieuwe beleidsplan worden opgenomen. De resultaten van de enquête worden gedeeld met de Raad en dan begint het toewerken naar een nieuw groenbeleid dat stand houdt bij extremiteiten en dat de tevredenheid die er nu al is over groen in Heiloo nog verder vergroot. ‘Groenadoptie’, dus dat we allemaal op de een of andere manier meedoen aan groen, dat lijkt de wethouder een mooi doel. De online-enquête is al bijna honderd keer ingevuld. Dat is best goed maar kan nog beter.

(Foto: Ed Bausch)

Meedenken over nieuw groenbeleid voor Heiloo

Samen met inwoners en ondernemers uit Heiloo stelt de gemeente een nieuw groenbeleidsplan 2023-2033 op. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar met het groen omgaat. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptie en biodiversiteit die in het nieuwe groenbeleid meer aandacht verdienen.