D66 stelt college vragen over ‘slordig verlopen verkiezingsdag in Hoorn’

Algemeen
Afbeelding
Foto: archief Rodi Media

HOORN - De fractie van D66 is geschrokken van veel geluiden omtrent de verkiezingen. “Meerdere teleurgestelde vrijwilligers hebben zich bij ons gemeld”, zegt Niek Heijne, fractievoorzitter D66 Hoorn. “Juist rondom het moment dat wij als Hoorn, Noord-Holland en Nederland die vrijwilligers het hardste nodig hebben en zouden moeten prijzen: tijdens de verkiezingen.”

“Om erachter te komen hoe dit zo gekomen is, en vooral hoe we dit de volgende keer voorkomen, stellen wij het college de volgende vragen: 

- Zijn bij het college, dan wel de ambtelijke organisatie, dezelfde geluiden binnengekomen als bij onze fractie? Bijvoorbeeld: een tekort aan vrijwilligers op het stembureau, lange wachttijden voor het stemmen, overwerkte vrijwilligers, tellen tot veel te laat (en soms zelfs tot in de vroege ochtend) en in enkele gevallen zelfs niet afgemaakte tellingen? 

- Zo ja: is het college met ons van mening dat de verkiezingsprocedure in Hoorn voor verbetering vatbaar is?

- Zijn er in de procedures voorafgaand aan de verkiezingen vrijwilligers uitgeloot of waren dit domweg alle handjes die we als gemeente Hoorn beschikbaar hadden? In dat eerste geval: waarom gebeurt dat? In het tweede geval: kunnen we als gemeente meer doen aan werving van vrijwilligers door bijvoorbeeld (nog) meer aandacht/campagne voor aanmeldingen?

- Klopt het dat de vergoeding voor leden van het stembureau tussen de 100 en 250 euro ligt, en voor tellers op slechts 40 euro? Is het college het met ons eens dat deze vergoedingen laag zijn, zeker voor tellers als deze tot diep in de nacht door moeten? Is het mogelijkheid om als gemeente iets te doen aan de hoogte van deze vergoedingen?

- Zou de uitbreiding van het aantal stembureaus de volgende keer (een deel van) een oplossing kunnen zijn?”