Jacobien van Boeijen hoopt Water Natuurlijk aan vijf zetels te helpen

Nieuws
Jacobien van Boeijen:
Jacobien van Boeijen: "Het jaar 2030 komt steeds dichterbij." (Foto: Rodi Media/MvS)

LANDSMEER – Wethouder Jacobien van Boeijen is begaan met milieu en natuur. Ze heeft zich niet alleen verbonden aan GroenLinks, maar ook aan Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor deze partij, in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en milieuorganisaties en gesteund door GroenLinks, D66 en Volt, is ze lijstduwer. Ze hoopt er tijdens de Waterschapsverkiezingen aan bij te dragen dat het aantal zetels in het bestuur van drie naar vijf stijgt.

Door Marcel van Stigt

In 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990, in 2050 helemaal klimaatneutraal. De klimaatdoelstellingen voor Nederland liegen er niet om. Er zullen politieke keuzes moeten worden gemaakt en daarmee zijn de Waterschapsverkiezingen belangrijker dan ooit. De waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in deze regio, spelen immers een belangrijke rol bij het tegengaan van de huidige milieuproblematiek. 

Jacobien van Boeijen: “Zij kunnen onze energieleverancier worden. Per slot van rekening kunnen ze van plas en poep groen gas maken en kunnen ze op hun eigen grond windmolens en zonnepanelen bouwen. Het waterschap heeft ook als taak om voldoende en schoon water te leveren. In de huidige tijd is het best moeilijk om vervuilende stoffen uit het water te houden, en goed om te gaan met extreme weerstypen zoals lange periodes van droogte en grote plensbuien.”

Reden genoeg voor Jacobien van Boeijen om zich, naast het wethouderschap van Landsmeer namens GroenLinks, te verbinden aan Water Natuurlijk. Juist nu het steeds lastiger wordt het water schoon te houden. Van Boeijen: “Steeds meer medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat en nitraat komen in ons oppervlaktewater terecht, evenals microplastics. Die zitten onder andere in shampoo en wasmiddelen en zie die er maar eens uit te krijgen.”

Er liggen nog meer uitdagingen te wachten. Want wat moeten we met het waterpeil? Verlagen? Verhogen? Of zo laten? Jacobien van Boeijen pleit voor een hoog peil. “Bij een laag peil brokkelt het veen af en komt er CO2 vrij, en dan daalt de bodem verder. Het peil zo laten? Dan kunnen boeren nog redelijk wat koeien houden, maar hebben we nog steeds te maken met CO2-uitstoot. Wij zeggen: het waterpeil moet omhoog.”

Ook vindt Jacobien dat er meer mag gebeuren om het water schoon te krijgen. dat er meer investeringen in schone energie en in rioolzuivering mogen worden gedaan. “We moeten nu nog nadrukkelijker voor een beter milieu zorgen, de stikstofuitstoot tegengaan en de klimaatdoelen halen. Het jaar 2030 komt steeds dichterbij.”

Het wethouderschap laat een bestuursfunctie in een waterschap niet toe. Lijstduwer worden mag wel. Jacobien van Boeijen helpt mee om stemmen te verzamelen en is al met flyers langs de deuren gegaan. Ze hoopt dat het de moeite loont in de vorm van vijf zetels in plaats van de huidige drie.