(Foto: Petities.nl veilig Haarlem Oost)

Waar moet Domus+ nu komen?

HAARLEM - "Het bericht van de gemeente Haarlem aan inwoners om te komen met locaties voor de vestiging van Domus+ was op zijn zachts gezegd vreemd en niet te bevatten," zegt Henk de Bruijn, inwoner van Haarlem. Hij spreekt namens de de Wijkraden Parkwijk/Zuiderpolder, Amsterdamse Buurten, Slachthuisbuurt en de Boerhaavewijk. "De gemeente zou aan de hand van criteria zelf met locaties komen, maar verzuimd dit nu door het aan de burger te vragen. De gemeente legt verantwoordelijkheid bij de inwoners. Dat is omgekeerde wereld."

'Gemeente legt verantwoordelijkheid bij de burger'

Afgelopen week bracht de gemeente Haarlem het bericht naar buiten dat zij inwoners verzoeken om zelf geschikte locaties van het te vestigen van een Domus+ en de doelgroep Skaeve Huse door te mailen. Domus+ is een opvang voor zeer kwetsbare mensen met zware verslavingen en die een beperking hebben. Voor deze groep zoekt de gemeente Haarlem een juiste opvangplaats. Vorig jaar nog was er door de gemeente een woonboerderij aan de Nieuweweg aangekocht voor het vestigen Domus+, zonder dat er criteria aan werden gesteld.

Criteria

De wijkraden kwamen al snel in actie met een petitie en het inspreken en bijwonen van vergaderingen. Het hele project werd afgeketst mede omdat toen nog steeds niet duidelijk was aan welke criteria het vestigen van Domus + moest voldoen. In een later stadium werd de enige criteria gesteld op 100 meter vanaf scholen, kinderopvang en 70 tot 100 meter vanaf woonhuizen. "Wij zijn van mening dat er nog wel meer punten van criteria moeten te zijn. Er moet in het bijzonder ook gekeken worden naar het gebruik van de te kiezen omgeving door de bewoners uit de omliggende wijken. Het gebied rondom de Nieuweweg wordt bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt door naar schoolgaande kinderen uit Schalkwijk en de Boerhaverwijk richting de scholen, fietsers, bewoners Reinaldahuis en Paardrijders (manege Liewegje). Zowel voor de buurt als de mensen van Domus+ is het niet verantwoord om daar te wonen. Ook wij vinden dat er voor deze kwetsbare medeburgers een goede en passende woonvoorziening en zorg moet zijn."

Geëscaleerd

De gemeente beweert dat het goed gaat met een Domus+ in Amsterdam, en ook in een villawijk in het Gooi. Navraag bij het Leger des Heils leert dat er in het Gooi nog geen Domus+ aanwezig is en dat de locatie gelegen aan de Tafelbergweg in Amsterdam ter bescherming een gracht rondom de voorziening heeft. In andere gemeente waar Domus+ vestigingen in het buitengebied zijn gerealiseerd zoals in Lunteren en Wehl (Doetinchem) is er veel overlast richting de bewoners. "In Wehl is de situatie volledig geëscaleerd en heeft het Leger des Heils besloten daar de stekker uit Domus+ te trekken", aldus De Bruijn.

Meer berichten