(Foto: Pixabay)

Vroege sluiting winkels op drie avonden

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - "Het is eigenlijk een reparatie van de Winkeltijdenverordening", legt wethouder Robbert Berkhout uit in de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 6 juni. "En we geven hiermee invulling aan het initiatiefvoorstel van SP Haarlem, Trots Haarlem, ChristenUnie en CDA." Deze partijen hadden voorgesteld om de winkels te sluiten op Nieuwjaarsdag de gehele dag en op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december vanaf 19.00 uur. Het College heeft dit grotendeels overgenomen, alleen gaat sluiting op Nieuwjaarsdag wat hen betreft niet door.

SP pleit voor één dag per jaar 'rust in de binnenstad'

Frank Visser (CU) verdedigt het voorstel: "Winkelcentrum Schalkwijk doet het al, maar daar is het makkelijker omdat ze de deuren kunnen sluiten. Het is goed voor de zelfstandige ondernemers dat ze niet door de grootwinkelbedrijven gedwongen worden om open te zijn."

Joris Blokpoel (VVD) bestrijdt dit: "Er is geen sprake van dwang, iedereen is vrij om open of dicht te zijn." Visser: "Nou ja, gedwongen door de markt. Anders missen ze omzet."

Niet onomstreden

De gekozen specifieke dagen roepen ook wat reacties op. Jasper Drost (GroenLinks): "Ik heb nog opgezocht wanneer Jezus gekruisigd is, maar dat was niet in de avond van Goede Vrijdag." Ook 4 mei is niet onomstreden.

"Wilt u dan ook geen herdenkingsconcert op die avond?", vraagt Misja de Groot aan Frits Garretsen (SP). "Het gaat mij om de winkels", antwoordt Garretsen. "Het herdenkingsconcert kan gewoon doorgaan."

Hannie Schaft

Een meerderheid van de Raad is tegen sluiting op Nieuwjaarsdag. Garretsen pleit dan voor een andere dag dat alle winkels gesloten zijn: "Het is fijn en dat hoor ik ook van burgers, als we een dag per jaar rust in de binnenstad hebben.

Als dat niet op Nieuwjaarsdag kan, dan misschien op de dag dat we Hannie Schaft herdenken, dat is ook een zondag. En als dat ook niet haalbaar is, dan misschien één keer in de zeven jaar als 4 mei op een zondag valt."

Motie

Wethouder Berkhout wil graag eerst de mening van andere partijen over dit (extra) voorstel horen, dus dat wordt in een motie ingebracht tijdens de volgende raadsvergadering. Voor de rest lijkt er voldoende steun in de Raad voor het collegevoorstel om Nieuwjaarsdag wel open zijn toe te staan en op de genoemde avonden verplicht te sluiten om 19.00 uur.

Meer berichten