Het is nog steeds onduidelijk welke variant het gaat worden.
Het is nog steeds onduidelijk welke variant het gaat worden. ((Foto: Google Maps))

Debat over Fietsznfabriek lang en zonder resultaat

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – Ongeveer anderhalf uur vergaderde de Commissie Ontwikkeling donderdag 29 augustus over de ontwikkeling van de Fietsznfabriek. Het is op dit moment de bedoeling om op het terrein van de voormalige drukkerij woningen te realiseren. Maar de gemeenteraad komt niet uit de vraag welke variant gekozen moet worden met name ten aanzien van de oplossing van de te verwachten parkeerproblemen. Voorzitter van de commissie Dilia Leitner verzucht tijdens het debat, na ruim een uur: "Commissie, u blijft maar vragen stellen. Het gaat maar door." Haar pleidooi heeft uiteindelijk niet het gewenste effect. De commissie kiest namelijk niet voor variant a of b, maar voor een extra vergadering om meer duidelijkheid te krijgen. Na afloop van dit punt zegt Leitner dan ook in de richting van wethouder Roduner en per ongeluk met de microfoon nog open: Wat een drama deze behandeling. Als ik dit had geweten…" Vlug zet iemand de microfoon uit.

Wat een drama deze behandeling. Als ik dit had geweten…

Het gebouwencomplex De Fietsznfabriek bestaat uit drie delen waaronder een Rijksmonument aan de Houtmarkt . De gebouwen worden tijdelijk gebruikt met een maatschappelijk functie. In het pand aan Oostvest 54 is de Voedselbank gevestigd. Aan de Oostvest 56 zitten tijdelijk studenten. In het pand aan de Houtmarkt 7 zijn vijf ateliers gevestigd. En in Houtmarkt 7/Dijkstraat 10 is het Jan&Piet Museum. Het college legt twee ontwikkelingsvarianten voor aan de commissie met als belangrijkste verschil dat in variant a parkeerplekken in de wijk gerealiseerd worden en in variant b buiten de wijk, namelijk op het Nedtrainterrein.

Parkeergarage

Belangrijk onderdeel van de discussie is de vraag of er een ondergrondse parkeergarage onder de Papentorenvest moet komen of dat wellicht gebruik gemaakt kan worden van een nieuw te bouwen parkeergarage op het terrein van Nedtrain. Albert Diederik, voorzitter van de wijkraad Scheepmakersdijk is in zijn inspreekbijdrage duidelijk: "De enig juiste oplossing volgens onderzoek is een garage onder de Papentorenvest. De Nedtraingarage is geen volwaardig alternatief." Wethouder Roduner: "Een parkeergarage onder de Papentorenvest is erg duur, we willen er dan bevaarbaar water op hebben dus er moet een diepe bak gemaakt worden." Omdat er een aantal sociale huurwoningen in het complex moet komen, drukt dit de verkoopprijs en blijft er niet genoeg geld over om de ondergrondse parkeergarage te bouwen.

Technische sessie

Als voorzitter Leitner de varianten in stemming wil brengen komt Frits Garretsen (SP) met het voorstel om een Technische sessie te houden omdat hij te weinig informatie heeft om te kunnen kiezen. "Dat had ik dan graag aan het begin van de behandeling gehoord", zegt Leitner. "Want we praten er al heel lang over." Uiteindelijk wordt toch besloten om toch nog eens apart hierover te vergaderen. "Als ik dit had geweten…"

Meer berichten