(Foto: Christa Warmerdam)

Scooters niet weren bij uitbreiding autoluwe binnenstad

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – Bas van Leeuwen (D66) wil van wethouder Robbert Berkhout weten of het klopt dat scooters wel mogen rijden in de ring die per 1 juli autoluw gaat worden. Berkhout is duidelijk in zijn antwoord: "Bij de uitbreiding van de autoluwe binnenstad kunnen scooters nog wel door de Kruisstraat, Smedestraat en Jansstraat rijden."

Van Leeuwen vraagt of daar nog iets aan te doen is. Berkhout: "Het huidige autoluwe gebied is nu een voetgangersgebied, daar mogen scooters en snorfietsen niet doorheen en daar worden ook boetes voor uitgedeeld. Bij de uitbreiding van het autoluwe gebied is dit echter anders en zijn scooters wel toegestaan. Je kunt het verbieden dan moeten we een verkeersbesluit nemen. Dat is aan u, maar de vraag is of je het wil. Als we dat doen, kunnen er geen scooters en snorfietsen meer in de stalling in de Smedestraat staan. Onderzoek uit o.a. Amsterdam heeft laten zien dat wanneer de scooters naar de rijbaan gaan, er niet alleen jongeren maar ook ouderen, minder validen en mensen die slecht ter been zijn worden geweerd uit de binnenstad. Ook zijn er ondernemers zoals bijvoorbeeld Sumo die daar bezorgscooters hebben." Sacha Schneiders (GroenLinks) is verbaasd: "Ik dacht dat het vanzelfsprekend was dat die scooters geweerd zouden worden. Autoluw is autoluw dus laten we dat doen. Mensen die slecht ter been zijn daar kunnen we via een ontheffing iets voor regelen." Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) ziet niks in het verbod van de scooters: "Niet iedereen is even goed ter been en ik vind het een beperking van een levendige binnenstad. Wij zijn hier echt op tegen." Frank Visser (Christen Unie) en Corine Eckhard (SP) zien het liefst dat er een verschil gemaakt wordt tussen vervuilende en elektrische scooters. Voorzitter Jeroen Boer ziet dat de discussie rommelig verloopt en stelt voor dat de wethouder een voorstel naar de commissie stuurt waarin het college uitlegt wat de voor- en nadelen zijn. "Dan kunnen we er ordelijk over praten want dit gaat nu alle kanten op en dat lijkt me niet de bedoeling." De commissie is het hiermee eens. Matin Abbasi (PVDA) stelt voor om meteen te onderzoeken of de scooters ook van het fietspad kunnen geweerd. Berkhout: "Op dit moment zetten we alle capaciteit in om de autoluwe binnenstad per 1 juli uit te breiden. We kunnen alles, maar weet dat daar nu even de prioriteit ligt."

Meer berichten
 

Fotoseries