Kenaupark voortaan alleen voor bestemmingsverkeer

  Nieuws
(Foto: Ad Timmers)
(Foto: Ad Timmers) (rodi.nl)

HAARLEM - Het Kenaupark wordt aan de noordzijde afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is door de afsluiting geen doorgaande route meer mogelijk voor autoverkeer van en naar Haarlem-Noord. Dit heeft het college op 10 april 2018 besloten.
Omdat het park in de tijdelijke situatie al voor auto’s afgesloten was, is het verkeer inmiddels aan de situatie gewend. Tellingen laten zien dat er in de directe omgeving geen knelpunten in het verkeer te verwachten zijn. Er worden nog enkele technische aanpassingen aan de inrichting uitgevoerd. Tot dat klaar is, blijft de huidige afsluiting aan de zuidzijde in stand. Tot het moment van invoering plaatst de gemeente verwijsborden.
De gemeente wil het Kenaupark groener en autoluw maken en daarom het doorgaand verkeer ontmoedigen. In het ontwerp werd de bestaande gebiedsontsluitingsweg door het Kenaupark (maximumsnelheid 50 km per uur) gewijzigd in een erftoegangsweg (maximumsnelheid 30 km per uur). Het Kenaupark is vorig jaar opnieuw ingericht. De Fietsersbond vond de nieuwe situatie onveilig en is tegen het verkeersbesluit in beroep gegaan. De rechter oordeelde dat de inrichting van een 30 kilometerzone in het Kenaupark onvoldoende was onderbouwd. Sindsdien is door gemeente gewerkt aan een oplossing. Daarbij is het hele ontwerp opnieuw beoordeeld door onafhankelijk verkeersbureau DTV. De oplossing voldoet aan de uitspraak van de rechter.

Meer berichten