Kolksluis Spaarndam sinds zaterdag dicht - Om verzilting te voorkomen

  Nieuws
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende dagen het scheepvaartverkeer door de sluizen van Spaarndam beperken. (Foto website NH Nieuws)
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende dagen het scheepvaartverkeer door de sluizen van Spaarndam beperken. (Foto website NH Nieuws) (rodi.nl)

SPAARNDAM - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het scheepvaartverkeer door de sluizen van Spaarndam beperkt. De Kolksluis is sinds afgelopen zaterdag dicht, de Grote Sluis blijft voorlopig open. Dit om het zoutgehalte van het oppervlaktewater in het Rijnland te beperken.
Verzilting van het het oppervlaktewater is slecht voor de natuur en de teelt van bollen, fruit, bomen en groenten. Bij het schutten van de schepen door de sluizen stroomt er normaal gesproken veel zout water uit het Noordzeekanaal het gebied van Rijnland in. Door de droogte van de afgelopen weken is de toevoer van zoet water uit andere rivieren beperkt, verdwijnt de tegendruk en dus moet de toevoer van zout water ook zoveel mogelijk beperkt worden.

Grote Sluis

De Grote Sluis in Spaarndam blijft voorlopig open, maar gaat ook dicht voor de recreatievaart als er bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel een zoutgehalte wordt gemeten van 250 mg/liter en dat een dag lang. Dat betekent dat dan de laatste staande mast route vanuit het zuiden naar het Noordzeekanaal, en andersom, komt te vervallen. Vanuit Amsterdam is de vaarroute ook gesloten, omdat bruggen vanwege de warmte niet meer open gaan. Beroepsvaart zou nog wel van de Grote Sluis in Spaarndam gebruik kunnen blijven maken.
Wanneer de Kolksluis weer open gaat, is nog onbekend.
i.s.m. nieuwspartner NH Nieuws

Meer berichten
 

Fotoseries