Column Stem in de Stad - Doorbreek de cirkel

  Nieuws
(Foto: Stem in de Stad)
(Foto: Stem in de Stad) (rodi.nl)

Toen ik in 2015 begon met mijn werk als MoneyFit maatje voor jongeren had ik het idee dat schul-den alleen ontstaan wanneer je meer uitgeeft dan je hebt. In feite is dat ook zo, maar de realiteit is natuurlijk veel complexer. Net zoals er een veelheid is aan mensen, is er ook een veelheid aan de manier waarop schulden ontstaan. Dit heb ik geleerd van de maatjes waar ik de afgelopen tijd mee gewerkt heb.
Wat ik veel zie is dat de manier waarop iemand van huis uit heeft geleerd (of juist niet) om met geld om te gaan, zich later blijft herhalen. Het idee dat het normaal is om schulden te hebben, dat je altijd wel iets op rekening kan kopen, dat de huur wel een maand later betaald kan worden, is een veel voorkomende manier om schulden op te bouwen. Als ik nu met mensen praat over mijn werk, worden vaak deze voorbeelden aangehaald en wordt vaak gesteld dat het toch echt aan de per-soon zelf ligt dat hij of zij zo diep in de problemen is gekomen. Klopt helemaal, maar er is ook een andere kant. Een jong-meerderjarige die geconfronteerd wordt met voorlopige toeslagen, ziekte-kostenverzekering en eigen bijdrage of een onverwachte uitgave kan behoorlijk in de problemen komen. Vaak is het zo dat deze jongeren geen financiële buffer hebben en geen familie waar ze bij kunnen aankloppen. Temeer daar de ouders vaak zelf ook problematische schulden hebben. Het blijft op deze manier een cirkel die niet doorbroken wordt. Daarnaast is het vaak zo dat deze jonge-ren geen idee hebben hoe ze hun administratie moeten bijhouden. Rekeningen liggen door elkaar in een la, er is geen overzicht hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Ik zie het als mijn taak om deze jongeren te helpen. In de eerste plaats door hen erop te wijzen hoe goed het is dat zij hulp zoeken bij het oplossen van hun schulden. Want schuld en schaamte gaan vaak samen. Sa-men met de jongere zoek ik naar oplossingen, waarbij hun vermogen om zelf hun problemen op te lossen voorop staat. En mijn ervaring is dat ik er zelf, in figuurlijke zin, ook rijker van word.
Nanette van Lede

Meer berichten
 

Fotoseries