In de grond van Schiphol zijn giftige gefluoreerde koolwaterstoffen aangetroffen die niet afbreken en schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier.
In de grond van Schiphol zijn giftige gefluoreerde koolwaterstoffen aangetroffen die niet afbreken en schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier. ((Foto: Pixabay))

GroenLinks uit zorgen over verontreinigde grond Schiphol

  Nieuws

SCHIPHOL - Op Schiphol vond in juli 2008 een incident plaats met een sprinklerinstallatie in een KLM-hangar, waarbij grond vervuild raakte met PFOS. In totaal 50.000 kubieke meter grond werd vervuild met 143 kilo PFOS. Het was de eerste keer dat gemeente Haarlemmermeer werd geconfronteerd met PFOS.

PFOS behoort tot groep van de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS); giftige gefluoreerde koolwaterstoffen die niet afbreken en, in hoge concentraties, zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en milieu.

In de eerste helft van 2018 ontstond er in gemeente Haarlemmermeer, met name in Rijsenhout, weer onrust rond PFOS (en PFOA). Aanleiding was het transport van vervuilde grond van Schiphol-Oost naar een terrein bij Aalsmeerderbrug.

Inmiddels is er een jaar verstreken en zijn er op het gebied van PFAS belangrijke ontwikkelingen geweest. Zo heeft de minister van Infrastructuur & Waterstaat aangegeven dat het vanuit haar zorgplicht noodzakelijk is dat het Rijk de regie oppakt als het gaat om zeer zorgwekkende stoffen (ZZS-en): opkomende stoffen die nog niet (wettelijk) genormeerd zijn, waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld. Het gaat daarbij ook om PFAS.

Uit de PFOS / PFOA-kaart op de website van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat er in en rond Haarlemmermeer, en met name op en rond het terrein van luchthaven Schiphol, metingen zijn gedaan in grond en grondwater. Daarbij zijn op verschillende locaties op het Schipholterrein hoge concentraties PFOS aangetroffen.

GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college.

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl

Meer berichten