Raad wil voorstel fietsdoorsteek Klagerstuin

HOORN - De gemeenteraad van Hoorn wil dat het college komt met een voorstel voor een fietsdoorsteek tussen de Klagerstuin en de Oostergouw. 

Op initiatief van Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, VOCHoorn, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66 en De Realistische Partij besloot de Hoornse gemeenteraad dat er een voorstel uitgewerkt moet worden voor een fietsverbinding tussen de Klagerstuin en de Oostergouw. Hierin moeten drie scenario's uitgewerkt worden: een goedkope, een middel dure en een dure variant. Ook moet er een risicoanalyse komen om tot een veilige spoorwegovergang te komen.

Alle raadsfracties stemden in met dit voorstel.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Leeuwen
 

Nieuwe Steen 1 | Postbus 603 | 1620 AR Hoorn
T 0229 252200 | www.hoorn.nl

www.stadvandegoudeneeuw.nl | Proclaimer

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Meer berichten