Bedrijf in Beeld

Team Ervaringsdeskundigen helpen bij herstel

  BiB

HOORN - Team Ervaringsdeskundigen (TED) Hoorn helpt mensen met herstellen bij psychische disbalans. "Wij kijken naar jou als mens in zijn geheel. Jij bent niet het probleem. Je hebt een probleem en wij ondersteunen jou op weg naar herstel", aldus Sandra Hogenhout van TED (Team Ervaringsdeskundigen) Hoorn.

"Onze ervaring leert dat mensen met een emotionele disbalans vaak de weg niet weten naar de, voor hen, juiste hulp", gaat Sandra verder. "Schaamte speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben gemerkt dat het inzetten van ervaringsdeskundigen een brug slaat tussen de hulpvragen en de hulpverlener. Het is een relatief nieuw begrip binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bekender zijn de ervaringsdeskundigen binnen de verslavingszorg. Daar kijken mensen minder snel van op."

"Wij ondersteunen bij praktische zaken en bij bemiddeling naar de juiste hulpinstantie", vertelt Barbara, ervaringsdeskundige van TED Hoorn. "De ervaringsdeskundigen kunnen zorgen voor begrip, erkenning, betrokkenheid en hebben een gelijkwaardig contact met de hulpvragers." De ervaringsdeskundigen hebben vaak al een heel traject naar herstel doorlopen en kunnen waar nodig hulp bieden bij het zetten van stappen om weer grip op het leven te grijpen. Sandra: "Eigen regie speelt een belangrijke rol bij herstel. Al onze ervaringsdeskundigen zijn geschoold zodat zij dit werk volgens de richtlijnen van RCO De Hoofdzaak kunnen uitvoeren."

Simone heeft ook de hulp gevraagd en gekregen van een ervaringsdeskundige van De Hoofdzaak. Ze krabbelde uit een diep dal en kwam er meer zelfverzekerd uit. "De ervaringsdeskundige waar ik mee gekoppeld werd, heeft me enorm geholpen, alleen al door de juiste vragen te stellen. Ze gaf me de ruimte om mijn eigen antwoorden te zoeken en vinden in plaats van mij een richting op te sturen. Omdat je beiden iets soortgelijks hebt meegemaakt, voelt het contact gelijkwaardig. Je ziet de herkenning in elkaars ogen en het geeft enorm veel hoop omdat de ervaringsdeskundige er ook doorheen is gekomen en de eigen ervaringen naar herstel deelt. Niet alles werkt voor iedereen hetzelfde maar dat je samen richting kan zoeken, maakt de weg naar beterschap ook veel minder eenzaam."

Op zoek naar een maatje om ervaringen mee uit te wisselen? Neem weer deel aan de maatschappij met de steun van TED. Ook mensen die een specifiek probleem hebben, kunnen bij TED terecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deze steun. Interesse in de scholing Ervaringsdeskundigheid? Kijk dan op de website: www.rcodehoofdzaak.org. Mailen kan ook: S.Hogenhout@rcodehoofdzaak.org .

Meer berichten