Vrijwilligerstekort? Gebruik maatschappelijke stagiaires

  Nieuws

REGIO - Veel verenigingen en stichtingen kampen tegenwoordig met een tekort aan vrijwilligers. Of het nou gaat om het draaien van bardiensten, trainen van de jeugd, verkopen van kaartjes bij de speeltuin, of helpen in de activiteitenbegeleiding bij ouderen; het zijn allemaal functies waar momenteel vrijwilligers voor gezocht worden. Nu vrijwilligers gemiddeld steeds minder uren vrijwilligerswerk doen en steeds minder lang aan één organisatie willen vastzitten, moeten de vrijwilligersorganisaties creatiever zijn met oplossingen.
Eén zo’n mogelijke oplossing is om gebruik te maken van maatschappelijke stagiaires. Leerlingen van de middelbare school moeten namelijk in veel gevallen in het tweede of derde schooljaar stagelopen bij een vrijwilligersorganisatie. Het doel is om ze kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en ze te leren om onbetaald iets voor een ander te doen.

Enthousiast

Saimi en Ou-Xiang van het Martinuscollege in Grootebroek hebben allebei tussen april en juni stage gelopen bij speeltuin Kindervreugde in Enkhuizen. Voordat ze begonnen met hun stage vonden ze vrijwilligerswerk niet belangrijk en stom. Ze hadden dus ook nog nooit vrijwilligerswerk gedaan. Tijdens hun stage bleken ze het allebei toch best wel leuk te vinden. Saimi was zo enthousiast dat ze aan het einde van haar stage direct zélf aanbood om vrijwilliger te worden. Ou-Xiang werd door de vrijwilligerscoördinator gevraagd om vrijwilliger te worden, en zei hier maar al te graag ja op.
De speeltuin heeft gedurende het hele schooljaar vijf stagiaires verwelkomd. Hiervan zijn er uiteindelijk drie als vrijwilliger aan het werk gegaan. Anouschka Timm, projectleider Maatschappelijke Stage bij Vrijwilligerspunt: "Drie van de vijf leerlingen is bijzonder hoog, maar elk schooljaar horen we weer van veel leerlingen dat ze zich bij de organisatie als vrijwilliger blijven inzetten. Het percentage verschilt van jaar tot jaar, maar schommelt altijd tussen de 28 en 35 procent."
De Maatschappelijke Stage is dus een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken, voor kortere én langere tijd. Interesse gekregen om ook deel te nemen en een plek aan te bieden? Neem dan contact op met Anouschka Timm en Klaas-Jan Groot van Vrijwilligerspunt: 0229-216499 of administratie@masvb.nl.

Meer berichten