Marc de Jong
Marc de Jong ((Foto: S.HEINRICI))

Politiek Platform Landsmeer

LANDSMEER - Landsmeerders gaan volgend jaar 20% meer afvalstoffenheffing betalen. De onroerendzaakbelasting (OZB) gaat 1,5% omhoog, net als andere belastingen in de gemeentelijke begroting. Althans, als het aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) ligt.

De gemeenteraad moet de plannen van B&W voor 2020 en verder nog wel goedkeuren. Maar veel keus hebben de raadsleden eigenlijk niet, als het gaat om de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt in de begroting van de gemeente is dat Landsmeerders met elkaar precies zoveel betalen als wat de gemeente eraan uitgeeft. Maar door kostenstijgingen is dat al een tijdje niet meer het geval. Het te dichten gat is op dit moment ongeveer € 116.000,00. Na de verhoging komen de gemiddelde woonlasten in Landsmeer uit rond de € 854,00, volgens de gemeente. In 2019 was dat nog een kleine € 790,00.

De gemeente houdt er trouwens tegelijkertijd rekening mee dat niet alle Landsmeerders hun lokale belastingen kunnen betalen. In de begroting, waar in totaal ongeveer 23 miljoen euro in omgaat, is rekening gehouden met bijna € 30.000,00 aan kosten vanwege gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. De inkomsten dankzij de afvalstoffenheffing bedragen in Landsmeer ongeveer 1,6 miljoen. De inning van OZB voor 'woningen en niet-woningen' levert in totaal ruim 2,3 miljoen op.

In de begroting heeft B&W ook voorgesteld voortaan een ander monumentenbeleid te gaan volgen. Er komt wat het College betreft een "subsidiërend beleid", waarbij uitgegaan wordt van verplichte aanwijzing. Doelstelling van dit nieuwe beleid is "het versterken van de lokale identiteit en het behouden van het dorpskarakter."

In dit nieuwe beleid zou de gemeente sommige Landsmeerse gebouwen kunnen aanwijzen als monument, waarbij de bewoners niet mee kunnen beslissen of ze dat wel willen. Het gaat dan om gebouwen met een bepaalde mate van "schoonheid", met een zekere wetenschappelijke waarde, of om gebouwen van cultuurhistorische waarde. Als een pand wordt aangewezen als monument, worden over het algemeen als tegenprestatie ruimere mogelijkheden voor bijvoorbeeld op- of aanbouw geboden.

Het College lijkt in de begroting opvallend genoeg nog geen rekening gehouden te hebben met het blauwtje dat gelopen gaat worden met de gemeente Waterland. Het is inmiddels zo goed als zeker dat die gemeente geen fusie met Landsmeer wil. Maar in de begroting voor 2020 wordt nog uitgegaan van "het in 2020 starten met formele stappen conform de Wet Arhi (Algemene Regels Herindeling)."

Die stap lijkt op dit moment nog ver weg; ambtelijke fusie met Oostzaan en Wormerland is nu waarschijnlijker.

Meer berichten