De voltallige seniorenraad voor het begin van de vergadering.
De voltallige seniorenraad voor het begin van de vergadering. (Foto: Johan W. Koopmans)

Seniorenraad Landsmeer wil weten wat er speelt

LANDSMEER - Rolf Koster is de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad Landsmeer en volgt Hans Reijnders op, die het stokje vanwege zijn 81-jarige leeftijd heeft overdragen. De nieuwe man aan het roer wil met de Seniorenraad meer uit de anonimiteit treden. Het bestaan van de raad is immers bij lang niet iedereen bekend. Rolf Koster: "Ik wil meer uit de samenleving krijgen."

Het bestaan van de Seniorenraad Landsmeer is te danken aan de vroegere burgemeester Schneiders. Het aantal senioren nam toe en hij vond dat er voor hen een platform moest komen. Of vanuit de gemeente of juist los daarvan. Het werd het laatste. Met Govert van Iterson als eerste voorzitter werd in 1996 de Seniorenraad Landsmeer opgericht met als doel de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. Dat doet de raad nog steeds, maar... grotendeels buiten het zicht van de doelgroep. Want zoals veel senioren niet weten dat er zoiets als SamenMeer - het voormalige Dienstencentrum Landsmeer - bestaat, zo zijn ze evenmin op de hoogte van het bestaan van de Seniorenraad. De raad betreurt dat. Want ze wil en kan juist veel voor senioren betekenen. Maar ook komt ze graag met hen in contact om te weten te komen wat er speelt.

Seniorenroute tot stand gekomen

De Seniorenraad, waarin alle delen van Landsmeer zijn vertegenwoordigd, vergadert niet om het vergaderen, maar om concreet tot daden te komen. Daarmee heeft ze al succes geboekt. Hans: "Een aantal jaren geleden is de seniorenroute tot stand gekomen. Het centrum was niet goed bereikbaar voor senioren. Elk lid heeft naar de mogelijkheden gekeken en op ons advies zijn er maatregelen genomen. Er zijn bijvoorbeeld paden beter begaanbaar gemaakt voor rollators.

Onafhankelijk en zelfstandig

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, en deze zijn openbaar, maar dat is de enige link met de gemeente. De raad opereert onafhankelijk en zelfstandig. En dat het liefst in samenspraak met senioren. Rolf Koster: "We willen weten wat er in Landsmeer speelt en willen dat senioren weten dat ze bij ons terechtkunnen. We zijn nu bezig met woningbouw voor senioren. Dat is een hot item. Ik zie het bij mezelf. We hebben een ruim huis en een grote tuin. Nu kunnen we die nog onderhouden, maar als dat niet meer kan, willen we binnen Landsmeer verhuizen. Maar waarheen? Er is weinig doorstroming."

Wonen en zorg in dezelfde buurt

De leden van de raad bestuderen de mogelijkheden. Wat hen betreft wordt er in de dorpskern gebouwd en komt het accent te liggen op een centrale woonruimte met de benodigde hulp en zorg om de hoek. En dat volgens hetzelfde principe van het vroegere bejaardentehuis. Daar is ooit afstand van gedaan om het zelfstandig wonen te stimuleren, maar de raad vraagt zich hardop af of daar niet te rigoureus voor is gekozen. Koster: "Nu melden zich soms drie verschillende thuiszorgorganisaties op hetzelfde adres. Dat kan efficiënter. Men komt hier steeds meer van terug. Wonen en zorg in dezelfde buurt zouden wij ideaal vinden. Maar het moet dan ook wel weer betaalbaar zijn."

Meer berichten