Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
Het geplande fietspad tussen Ilpenstein en het winkelcentrum heeft de gemoederen deze zomer aardig beziggehouden. Tegenstanders én voorstanders lieten van zich horen in direct contact met politieke partijen, via social media en in het gemeentehuis. Maar ook ‘op het dorp’ was het even het gesprek van de dag. Nagenoeg alle deelnemers aan de discussie waren het er over eens dat de huidige situatie niet optimaal is voor fietsers en voetgangers. Het is voor veel fietsers de meest logische route als je vanuit de wijk ‘Havezathe’ (officieel Nieuwe Gouw) richting bijvoorbeeld de sporthal wilt fietsen, maar levert een potentieel gevaar op voor de voetgangers daar.
Het aanleggen van een fietspad op die plek staat voor sommige tegenstanders gelijk aan het legaliseren en daarmee eigenlijk belonen van verkeerd gedrag. De meest gehoorde andere oplossing is juist ‘handhaven’. Waarmee blijkbaar bedoeld wordt dat de parkeercontroleurs in ons dorp dan ook eventuele fietsers op het voetpad moeten beboeten. De vraag is, of de gemeente die tijd voor de handhavers kan en wil vrijmaken.
Hoe het ook zij, het gemeentebestuur heeft jaren geleden beloofd dat dit nu omstreden fietspad er zou komen. Toen de Montessorischool moest verhuizen naar de huidige locatie om woningbouw op de oude plek mogelijk te maken, dwong de school af dat er een veilige verbinding zou komen van oost naar west in Landsmeer. Daarom is er nu een fietspad achter de Stap, inclusief oversteekplaats over het Zuideinde. Het is altijd de bedoeling geweest dat de route vanuit het noorden voor fietsers parallel zou lopen aan het Lint. De route aan de oostkant, de kant van de Calkoenstraat, zou uiteindelijk moeten uitkomen bij de Stap. Er zat alleen één klein foutje in de route... Het feit dat alle fietsers via de Havezathe zouden moeten rijden, over de stoepen daar. En dus had men toen al bedacht dat de nu bediscussieerde doorsteek er zou moeten komen. Protesten van een aantal bewoners hebben dat destijds voorkomen. Sindsdien werd het doodstil op dit vlak. Tot deze zomer dus.
De vraag is wat wenselijker is; fietsers op de stoep voor de deur van omwonenden (als je de doorsteek onmogelijk zou maken, kiezen fietsers mogelijk juist die route), of via een officieel pad zoals nu besproken. Al met al geen eenvoudig dilemma voor het gemeentebestuur, dat na de zomer met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek moet over dit heikele onderwerp.
Op dinsdag 11 september verschijnt het volgende ‘Politiek Platform Landsmeer’ in Kompas.

Meer berichten