Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
Bewoners van de Kerkstraat in Landsmeer zijn boos. Restaurant de Pepermolen wordt uitgebreid naar een hotel van 14 kamers en dat brengt volgens omwonenden flink wat narigheid met zich mee. Ze hebben van zich laten horen tijdens een avond van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Een aantal dagen later ging een woordvoerder van de Pepermolen-buren op de lokale radio in gesprek met wethouder Quakernaat.
Hoewel de vergunning voor het plan van Bouwbedrijf Van der Leij feitelijk al verleend is, zijn omwonenden bezig met een uiterste poging om het plan te laten aanpassen. Buurtbewoonster Jolene Koopen mocht in het radioprogramma WeekUp van de Lokale Omroep Landsmeer uitleggen welke bezwaren de buurt had tegen het hotelplan. De kern van het probleem lag volgens haar voornamelijk in het volume van pand en het feit dat er een hotel komt. De plannen bevatten afwijkingen van het geldende bestemmingsplan, een nooduitgang die uitkomt op privéterrein van een buurman en het ‘ontnemen van vier parkeerplaatsen’ uit de straat. Ze gaf aan dat de indiener, Bouwbedrijf Van der Leij uit Amsterdam, amper geprobeerd zou hebben om over deze punten met de buurt in gesprek te gaan. Uit het dossier van de gemeente bleek dat betrokken ambtenaren om die reden bezwaren vanuit de omgeving verwachtten. Toch werd het plan volgens de ambtenaren 'niet gezien als een besluit met ingrijpende gevolgen'. Reden voor de buurt om het College van Burgemeester en Wethouders op de gang van zaken aan te spreken.
Wethouder Quakernaat legde de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de buurt terug bij de indiener. Wel gaf hij toe dat de gemeente op een bepaald moment 'niet handig' gereageerd zou hebben richting de omwonenden. Daarnaast zei hij dat het plan binnen het bestaande bestemmingsplan zou kunnen en bovendien zou passen binnen de plannen op het gebied van toerisme. Over de parkeerdruk gaf hij aan dat er voor de buurt een parkeerterrein 'verderop' (op de Sportlaan) is aangelegd. Aan het eind van de uitzending deed Quakernaat de toezegging in gesprek te willen gaan met de buurt om een aantal zaken nog eens goed te bespreken. Desondanks zag hij niet gebeuren dat het plan hiermee van de baan zou zijn.
De kansen van de buurt lijken dus klein, hoewel directe buren misschien nog wel aanspraak kunnen maken op planschadevergoeding, die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Daarnaast is te verwachten dat de gemeente toch nog eens laat kijken naar de nooduitgang op terrein van de buren én de hoeveelheid parkeerplaatsen in de buurt.
Volgende week een vooruitblik naar de begroting van de gemeente voor de jaren 2019 en verder.

Meer berichten