Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de begroting van de gemeente Landsmeer. De begroting bevat financiële verwachtingen en plannen voor de jaren 2019 tot en met 2022. Als het goed is, bevat zo’n begroting geen echt grote verrassingen. Dit jaar werd in juli al voor een groot deel duidelijk hoe de begroting eruit zou gaan zien. Toen werd de zogenaamde Perspectiefnota al vastgesteld, met een paar opvallende zaken voor de komende jaren.
Zo gaan Landsmeerders jaarlijks weer meer OZB betalen. De belasting voor huiseigenaren gaat in 2019 omhoog met gemiddeld 2,3%. De totale OZB-inkomsten van de gemeente stijgen in principe nooit meer dan die 2,3%, zelfs niet als de gemiddelde huizenprijs veel sterker stijgt. Ook overige lokale lasten zullen licht hoger worden, omdat ze met de kosten van de gemeente meestijgen. De totale lokale kosten in Landsmeer liggen trouwens lager dan die in Oostzaan en Wormerland. Waterlanders zijn iets minder kwijt dan Landsmeerders, maar inwoners van Edam-Volendam zijn het voordeligst uit. Voor een gezin met 2 kinderen, een hond en een koopwoning van 250.000 euro kon het verschil in 2017 oplopen tot ruim 155,00 euro per jaar.*
Een interessant ander onderdeel van de begroting zal gaan over de geplande personeelsuitbreiding. De Raad stemde eerder dit jaar in met het plan van B&W om de komende tijd meer uit te geven aan personeelskosten. Per jaar zou er in totaal 1,3 miljoen euro extra besteed moeten worden aan het personeel. De totale kosten van de ambtelijke organisatie bedroegen in 2017 een ruime 3,5 miljoen euro. Daar komt dus jaarlijks meer dan een derde bovenop. Eerder dit jaar was het CDA ontevreden over de onderbouwing van B&W van dit voornemen. Die ontevredenheid leidde tot een stevige clash tussen het CDA en de waarnemend burgemeester. Toch mag verwacht worden dat een goede uitwerking nu is opgenomen in de begroting voor 2019 en verder.
De begroting zal ook een uitwerking bevatten van het plan voor het uitgeven van een half miljoen euro. Dit bedrag zou nodig zijn voor aanpassing van het raadhuis en het deels inrichten ervan met nieuw meubilair. Ongeveer een ton is nodig voor nieuwe bekabeling in het pand. Alles in het kader van het Nieuwe Werken, dat men in het gemeentehuis liever het Landsmeerse Werken noemt. Voor de inventaris zal naar verwachting ongeveer 150.000 euro worden uitgetrokken.
*) Bron: 20170921 Bijlage oplegnotitie SWOT EV (gemaakt door Necker van Naem)

Meer berichten