Geen tijdelijke opvang voor vijftig jonge vluchtelingen in Rijswijk

Nieuws
De raadsleden vergaderen weer in het Huis van de Stad.
De raadsleden vergaderen weer in het Huis van de Stad. (Foto: Robert Heijdemann)

Het verzoek van het COA om in Rijswijk 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor de duur van zes maanden op te vangen is door een krappe meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Met 14 stemmen voor en 16 tegen. Er ging wel een bijzonder felle discussie aan vooraf.

Door: Robert Heijdemann

De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond voor het eerst in de vernieuwde raadzaal in het gerenoveerde Huis van de Stad. En met kinderziektes. Een aantal microfoons stopte ermee op een slecht moment, tijdens de discussie over de opvang van vijftig jongeren. Noodopvang regelen is een verantwoordelijk voor het college van burgemeester en wethouders. De verantwoordelijke wethouder, Gijs van Malsen, had in dit geval ervoor gekozen er een raadsvoorstel van te maken. Dat betekende dat alle raadsleden erover konden meebeslissen.

Gevoelig punt

De gemeente Rijswijk is door het COA gevraagd om 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen tijdelijk op te vangen. Zo’n 2/3e deel van deze jongeren is pas sinds kort, minder dan zes maanden, in Nederland. Op dit moment verblijven er meer dan 300 van hen op de locatie Ter Apel. In omstandigheden die niet de schoonheidsprijs verdienen. Irene Jansen-Dirkx (Wij): “De COA heeft altijd geweigerd een permanente opvangplek te maken voor deze categorie vluchtelingen, daardoor is er nu dit probleem”. 

Best Western Hotel

Er is voor deze jongeren een groot tekort aan opvangplekken in Nederland. In Rijswijk lijkt het Best Western Hotel de enige locatie die op korte termijn beschikbaar is om zes maanden opvang te bieden en dat voldoet aan de voorwaarden die het COA aan een opvanglocatie voor jongeren stelt. “Een hotel op die locatie is geen plek om jongeren tussen de 12 en 18 jaar op te vangen, met zicht op een school waar kinderen spelen. En waar moet je ze les geven?”, vatte Jordy Loof (VVD) de bedenkingen van veel raadsleden samen. “Hun gezondheid loopt in gevaar in Ter Apel. De urgentie is groot”, aldus Wil van Nunen (PvdA). Het zijn jongeren, ze hebben niemand anders, als we kunnen helpen dan moeten we dat doen”, vult Lara Oude Alink van Groen Links aan. 

Genoeg gedaan

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad toch tegen het verzoek van het COA. Hoewel het voor Rijswijk alleen gaat om de tijdelijke opvang van vijftig jongeren, die al een permanente plek hebben, maar die nog niet beschikbaar is, liepen veel discussies erg hoog op. “We hebben zes jaar een AZC gehad. Er zijn 342 gemeenten, waarvan 145 er nog niets hebben gedaan. Laat ze daar eerst naartoe gaan. Rijkswijk heeft haar steentje wel bijgedragen”, aldus Marc Weterings (Rijswijks Belang).