Strijd om de wijkfunctie van de nota bene uitstekend bezochte zorgcentra

Algemeen
Frankeland heeft net als de andere zorglocaties van de Frankelandgroep ook een functie voor de wijkbewoners en de bewoners van de aanleunwoningen.
Frankeland heeft net als de andere zorglocaties van de Frankelandgroep ook een functie voor de wijkbewoners en de bewoners van de aanleunwoningen. (Foto: Hester Blankestijn)

Achter de schermen strijdt de Frankelandgroep al een half jaar tegen de subsidiebeëindiging voor de wijkfunctie van de vier Schiedamse zorglocaties Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Spaland en de activiteiten in de drie ontmoetingscentra van de Frankelandgroep, te weten in De Nieuwe Harg, de Valm en de Suite.

Door Kor Kegel

Het gemeentebestuur baseert zich op zwaarwegend ambtelijk advies, dat echter dubieus tot stand is gekomen. De drie ontmoetingscentra zijn afgelopen vrijdag gesloten. Een uiterste consequentie zou kunnen zijn dat de huurders van de naast de zorglocaties gelegen aanleuncomplexen (DrieLanen, Liduinahof, Havenbogen, Groenzicht, Menuet, Meerzicht, Suite en Matlinge) geen gebruik meer mogen maken van de faciliteiten en activiteiten van die zorglocaties. Gebruik van het restaurant, het winkeltje, de kapsalon, deelname aan de tientallen wekelijkse activiteiten, het bezoeken van de optredens enzovoorts… het zou niet meer kunnen - ook niet voor overige wijkbewoners.

Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep: “Dat zijn nu juist de faciliteiten die aanleunwoners en andere zelfstandig wonende ouderen in staat stellen om langer zelfstandig en plezierig te blijven leven en wonen.”

De wijkfunctie houdt de Frankelandgroep voorlopig uit eigen middelen in de lucht. “Het zou vooral voor aanleunwoners een kleine ramp zijn als we hen de toegang tot die faciliteiten en activiteiten gaan ontzeggen. We gaan dan ook al het ons mogelijke doen om in ieder geval voor die wijkfunctie weer subsidie te ontvangen,” zegt Ben de Koning.

Gesloten

Voor de drie ontmoetingscentra aan het Hargplein, bij Spaland en in Sveaparken ligt dat anders. “We hechten er zeer aan en we zijn ervan overtuigd dat ze hard nodig zijn, maar als de gemeente Schiedam daar anders over denkt, gaan we daar geen eigen extra geld in steken. De gemeente had er tot 1 juli subsidie voor verleend en met ingang van die datum hebben we ze gesloten. Afstoten doen we ze nog niet. Daarvoor hebben we er te veel energie, geld en tijd ingestoken. Ze zijn straks naar onze stellige overtuiging ook keihard nodig als de vergrijzing verder toeneemt.”

Aanstaande maandag is er een zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Schiedam. In de bezwaren komt duidelijk naar voren dat de gemeente plotseling afwijkt van beleid dat er al sinds 1986 is, zonder dat er tot een koersverandering is besloten. Het heeft te maken met de omstreden subsidietechniek van Samen Schiedam, een constructie waar de nieuwe coalitie van af wil, maar die nu nog een ramp dreigt aan te richten.

Ben de Koning twijfelt openlijk aan de kennis en kundigheid van de ambtelijke beoordelaars. Een van hen vroeg zelfs of ‘aanleuners’ wel wijkbewoners zijn. En een ander wist niet waar Frankeland staat. “Ze weten niet waar ze het over hebben. Of ze willen het gewoon niet zien,” zegt hij.

Aanleunwoningen

Als de gemeente niet meer bijdraagt aan de wijkfunctie van de zorglocaties, betekent dat in feite dat de gemeente het belang van aanleunwoningen niet meer ziet. “Wat heb je dan nog aan geclusterde seniorenwoningen naast intramurale zorglocaties? Niet veel, wanneer de huurders van die complexen niet meer kunnen leunen op de faciliteiten en geen gebruik meer mogen maken van het restaurant, de winkeltjes, de kapsalon en de activiteiten,” aldus Ben de Koning.

“Groenzicht, Meerzicht, Menuet en Suite zijn niet meer op de huidige manier te benutten zonder wijkfunctie van Spaland. Zonder wijkfunctie van Frankeland zijn de Liduinahof en Havenbogen niet geschikt voor de erin wonende kwetsbare ouderen. De huidige huurders van Matlinge kunnen er alleen maar gedijen met de wijkfunctie van Schiewaegh. En wonen in DrieLanen is alleen interessant als oplossing als er geleund kan worden op ontmoeting in Jacobs Gasthuis,” staat in het bezwaarschrift. “En dan hebben we het alleen nog maar over het belang van de meer dan 450 aangrenzend wonende huurders. Dan hebben we het nog niet eens aan al die ouderen uit de omliggende wijken die hun structuur bij ons zoeken,” zegt Ben de Koning. “Stel je voor dat al die mensen niet meer komen en dat in de restaurants en de andere voorzieningen alleen nog maar verzorgings- en verpleeghuisbewoners welkom zijn. Hoe dat dan de sfeer verandert…”

De beoordelaars van Samen Schiedam vroegen zich af waarom de Frankelandgroep niet meer gebruikmaakt van de bibliotheek, de bewonersverenigingen en de wijkondersteuningsteams. Het antwoord is simpel: “Die instellingen maken juist gebruik van onze ontmoetingsruimten. Omdat dat al 36 jaar goed werkt!”

Samen Schiedam

De systematiek van Samen Schiedam was in 2018 al omstreden. Organisaties op een bepaald terrein moesten onderling de subsidies verdelen, maar met een te klein budget, waardoor het haat en nijd werd. Ambtelijke beoordelaars namen het over. Ze hadden maar korte antwoorden nodig; de Frankelandgroep dacht dat dat was omdat de gemeente al een jarenlange goede ervaring met de zorgcentra heeft. Later bleek dat de Frankelandgroep juist nog duidelijker dan in voorgaande jaren had moeten maken wat het belang van de subsidies is.