Historische wandeling Kethel

Historie
Het centrum van het dorp Kethel omstreeks 1905 (zie tekst).
Het centrum van het dorp Kethel omstreeks 1905 (zie tekst). (Foto: )

De Historische Vereniging Schiedam organiseert van april tot oktober historische wandelingen. Op zondag 11 juni om 11.00 uur is het tijd voor de ‘Dorpswandeling Kethel’. Deze wandeling gaat langs dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de rond 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel. 

Verzamel- en vertrekpunt is het voormalige raadhuis van Kethel, nu woonwinkel ‘t Ketheltje, Schiedamseweg 26. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. De gidsen beperkende groepsgrootte tot maximaal 15 personen. Bij meer deelnemers wordt een nieuwe groep samengesteld. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de wandeling door: het formulier in te vullen op de site van de Historische Vereniging Schiedam: https://historischeverenigingschiedam.nl/ wandelingen/kethel of een bericht te sturen naar wandelingen@historischeverenigingschiedam.nl. Aanmelding is niet verplicht maar wel fijn met het oog op het eventueel splitsen van de groep en het inzetten van een tweede gids. Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen voor de wandeling €2,- en niet-leden €5,-. De Historische Vereniging Schiedam denkt graag mee over een uitstapje voor familie, vrienden, collega’s, verenigingen of andere gezelschappen. De vergoeding die hiervoor wordt gevraagd, is bescheiden en wordt bepaald in overleg. Stuur een berichtje naar Nico de Vries: wandelingen@historischeverenigingschiedam.nl of bel naar 06 249 43927. Op de foto is te zien: Het centrum van het dorp Kethel omstreeks 1905, gezien vanuit een woning op de hoek van de Dorpsstraat, Noordeinde en Schiedamseweg, in de richting van de Kerklaan, de weg naar links bij het witte hek. Op de voorgrond staan kinderen bij de ‘Verspeekpomp’. Rechts de paardenstal van de Vergulde Valk. Fotograaf: Van Leeuwen. Bron: GAS beeldbank 00182.