‘Een wapen op zak hebben moet je niet normaal vinden’

Nieuws
De campagne tegen wapenbezit bij jongeren ging van start met twee leerlingen van de Sint Jozefmavo als ambassadeurs voor hun school met burgemeester Bert Wijbenga, Patrick Straatman van Minters(links) en wijkagent Mitch Scheers.
De campagne tegen wapenbezit bij jongeren ging van start met twee leerlingen van de Sint Jozefmavo als ambassadeurs voor hun school met burgemeester Bert Wijbenga, Patrick Straatman van Minters(links) en wijkagent Mitch Scheers. (Foto: Peter Spek)

“Het wapenbezit onder jongeren neemt steeds verder toe. Niet alleen in de grote steden, maar ook in Vlaardingen”, zegt een bezorgde burgemeester Bert Wijbenga bij de kick-off van de campagne tegen wapenbezit. “Het is niet stoer om een wapen op zak te hebben. Bij een escalatie kan dit grote gevolgen hebben voor je verdere toekomst”,  liet Bert Wijbenga zijn gehoor weten, waaronder veel leerlingen van Vlaardingse scholen voor het voortgezet onderwijs.

Door Peter Spek

“Ik lees veel rapporten van de politie en ik zie de laatste tijd regelmatig meldingen van jongeren die een mes of een vuurwapen bij zich hebben, een levensgevaarlijke situatie. Ik krijg de indruk dat een wapen op zak hebben de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het niet. Daarom deze campagne om vooral de jeugd te doordringen van het feit, dat het helemaal niet stoer is om een mes in je bezit te hebben.”

Verontrustend

Burgemeester Bert Wijbenga ging nog een stapje verder door te zeggen, dat zo’n wapen ook tegen jezelf gebruikt kan worden. “En dan zijn de gevolgen voor je verdere leven niet te overzien.” Daarom heeft hij het initiatief genomen om jongerenwerkers, ouders, leerkrachten, politie, toezichthouders en handhavers samen op te laten trekken om de jeugd van het wapenbezit af te houden. “Dat zal geen gemakkelijke taak worden”, gaat Bert Wijbenga verder, met veiligheid in zijn portefeuille.
“Een mes kopen is tegenwoordig een heel eenvoudige zaak, om over een vuurwapen maar niet te spreken. Bij negentig procent van de aanhoudingen hebben wij te maken met het in het bezit hebben van een mes bij jongeren en dat is wel zeer verontrustend.” Wijkagent van Vlaardinger Ambacht, Mitch Scheers, kon de woorden van burgemeester Bert Wijbenga alleen maar onderstrepen. “Ik zie inderdaad een toename van het wapenbezit onder jongeren met kleine, maar ook grote messen en soms ook vuurwapens. Als ik met deze jongeren in gesprek ga, hoor ik in de meeste gevallen dat het stoerdoenerij is. Erbij willen horen, maar ook wel om jezelf te beschermen tegen een bedreiging en dat is natuurlijk erg gevaarlijk. Het kan escaleren en je toekomst om zeep helpen”, liet Mitch Scheers weten.
Ervaringsdeskundige Randy uit Spangen liet eenzelfde geluid horen. “Ik was vroeger geen lieverdje. Op mijn veertiende droeg ik al een wapen bij mij en ik heb de nodige knokpartijen geleverd om mij in mijn omgeving staande te houden. Maar toen ik vader werd, ging de knop om. Waar ben ik mee bezig, vroeg ik mij af. Nu als ervaringsdeskundige assisteer ik de politie en geef ik op scholen voorlichting. Ik hoop met mijn verhaal de jongeren af te houden van het dragen van een wapen, wat het ook mag zijn”, aldus Randy.
Leerlingen van diverse scholen van het voortgezet onderwijs uit Vlaardingen, fungeren als ambassadeur van hun school om de medeleerlingen over dit onderwerp te informeren. “Gelukkig heb ik nog niet de ervaring op mijn school dat er leerlingen zijn die zich voorzien van een wapen of mes, maar zeker ben ik daar niet van, daarom doe ik graag mee met deze campagne. Hoe ik dat precies ga doen, weet ik nog niet zeker, maar ik ga wel het gesprek aan met de leerlingen in de bovenbouw over dit onderwerp”, zegt Jurriaan Govaart van de Sint Jozefmavo. Jongeren die in een lastige situatie zitten, zich onveilig voelen of behoefte hebben om met iemand te praten naar aanleiding van deze campagne kunnen terecht op www.vlaardingen.nl/wapenbezit. Ook ouders die denken dat hun kind mogelijk een wapen bij zich draagt en advies willen, kunnen op deze website terecht.

Vlaardinger Robbert van Egmond werd aan de finish op de Westhavenplaats hartelijk ontvangen door Leo IJdo en Marco Bosman.