Aanpak Waterwegregio geselecteerd voor 5e ronde Regio Deals

Nieuws
Afbeelding
(Foto: pixabay)

De gemeenten Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio - zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geselecteerd om deel te nemen aan de 5e ronde van de Regio Deals. Op vrijdag 9 februari maakte minister Hugo de Jonge dit namens het kabinet bekend.

De Waterwegregio bundelt de krachten om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren met aanvullende financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) via de Regio Deal en in samenwerking met haar partners. Zoals de Provincie Zuid-Holland, bewoners, maatschappelijke partners, waaronder Zadkine, Stroomopwaarts, TNO, TeamNXT, Resilient Delta, Albeda, Lentiz en en STC.

De aanpak is vertaald in drie pijlers: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, het bevorderen van duurzame werkgelegenheid en het realiseren van doorbraken in duurzaam en circulair wonen en werken.

“Regionale problemen vragen om een integrale aanpak”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. “De Waterwegregio omvat unieke gemeenten met hun eigen kracht, kansen en uitdagingen, waarbij het water en de haven als verbindende factor fungeren.”

Dat uit zich onder meer in het ondersteunen van bewoners bij het realiseren van ideeën in ‘pilots bewonersdeals’, het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het stimuleren van duurzame bedrijvigheid.

Aan de slag

Het rijk heeft de Waterwegregio een aanvullende financiële steun van €17,7 miljoen euro toegekend. Naast deze injectie van het rijk zetten de Waterweggemeenten met publieke en private partners zelf ook stevig in. Een regioboard zal op hoofdlijnen sturing geven, bestaande uit de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen, voorzitter Regio Board: ‘’Ik ben blij dat we geselecteerd zijn voor de Regio Deal. Met deze bijdrage kunnen we echt aan de slag voor onze inwoners.”

De selectie van de Waterwegregio voor de 5e ronde van Regio Deals moet een solide basis bieden om gezamenlijk te werken aan de genoemde uitdagingen, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.