Afbeelding
(Foto: RdH)

Stemhulp Gemeenteraadsverkiezingen Westland 2022: wonen en woningmarkt

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om al onze lezers te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze legt Het Hele Westland deze weken diverse onderwerpen voor aan alle deelnemende partijen. Op deze pagina’s leest u de visie van de partijen over de onderwerpen. Deze keer gaat het over wonen en woningmarkt.


Forum voor Democratie Westland

Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen, maar primair van de Westlanders.

Westland moet haar eigen karakter behouden en de verstedelijking moet stoppen.

Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale huur of koopwoning.

Geen horizonvervuilende hoogbouw en lelijke architectuur.

Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur, lokale identiteit en de menselijke maat.

Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prullenbakken, bankjes en zitplekken.

Westland Verstandig

Westland Verstandig wil de Westlandse woningmarkt echt vlot trekken. Geen mooie praatjes, maar echt bouwen. Op 10 ha grond starters- en seniorenwoningen snel realiseren. De gemeente Westland bezit van alle Nederlandse gemeenten de meeste bouwgrond. Bouwen dus! Niet vooral dure woningen, zoals het zittende college wilde. Seniorenwoningen vooral in de dorpen op zich daar bevindende percelen. Kansen pakken voor centraal gelegen percelen waar die er zijn! Dus niet naar projectontwikkelaars voor vooral dure appartementen! Arbeidsmigranten bij de bedrijven en samen met starters op 2 grote locaties (ABC Poeldijk/Horti Campus). Voor statushouders en Westlandse spoedzoekers tijdelijke huisvesting. Betrokkenheid Haagse regio (Woonnet) anders regelen. Eigen woningbedrijf oprichten omdat dat het snelst werkt met concrete sturing vanuit de gemeente. Woningen naar onze inwoners die daarop al te lang moeten wachten!

PvdA Westland

PvdA Westland vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Mensen hebben recht om te wonen waar zij werken, bij hun familie, bij hun geliefde, bij hun kinderen. 40% van de Westlanders hebben recht op een sociale huur- of koopwoning. In Westland worden deze woningen echter nauwelijks gebouwd. In de praktijk is slechts één op de twintig nieuwbouwwoningen sociaal. Dit moet anders. Minder peperdure woningen, meer sociaal.

Betaalbare woningen voor onze jongeren, passende woningen voor onze ouderen en sociale huur voor de mensen die geen koopwoning kunnen betalen. Niet meer maar andere woningen. Dan worden onze jongeren niet meer verdrongen door rijke import, dan is er ook voldoende ruimte voor vluchtelingen en voor arbeiders in de kassen. Dat is wat de PvdA Westland wil.

LPF Westland

Wonen is een eerste levensbehoefte. LPF Westland hecht hierbij aan het behoud van de Westlandse identiteit. We staan open voor vernieuwing, maar we vinden het erg belangrijk dat Westlanders en hun kinderen hier fijn kunnen (blijven) wonen. Om alle Westlanders van een woning in onze gemeente te kunnen voorzien, pleiten we ervoor om onze eigen inwoners bij zowel sociale huur- als koopwoningen een eerlijke kans te bieden.

Voor sociale huurwoningen willen we via lokaal maatwerk de volle wettelijke mogelijkheden gebruiken voor eerlijke toewijzing. Ook bij de toewijzing van nieuwe koopwoningen moeten we alle kansen benutten om Westlandse woningenzoekenden bovenaan de lijst te krijgen. 

Speerpunt blijft echter het tekort aan starters en seniorenwoningen, daar gaan we de komende 4 jaar onze mouwen voor opstropen!

GemeenteBelang Westland

Voor GBW is gevarieerd en betaalbaar bouwen in alle dorpen in Westland ‘by far’ de eerste prioriteit. De dorpen in Westland hebben elk hun eigen karakter, extra woningbouw is nodig om de voorzieningen in een dorp beschikbaar te houden en jongeren ook de kans op een woning in hun eigen dorp te geven. En ook ouderen moeten in hun eigen vertrouwde wijk of dorp, dichtbij hun kinderen, kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld als ze kleiner willen wonen of een combinatie van wonen met lichte zorg zoeken. De woningbouw moet wel passen bij het karakter van het dorp, dus willen we geen hoge flats die niet aansluiten bij bestaande bouw. Om snel meer woningen te kunnen bouwen kiezen we voor kortere en soepele procedures. En, ondernemers die hun nek uitsteken om een gebied (opnieuw) te ontwikkelen, geven we snel duidelijkheid over de haalbaarheid van hun plannen.

GroenLinks Westland

‘Bouwen, bouwen, bouwen!’ We horen politici het al een tijd lang roepen, maar het ontbreekt aan een plan om ook goed te bouwen. We moeten bouwen waar het kan en wat we bouwen moet voorzien in een brede behoefte, dus geen dure appartementen tegen een Natura 2000 gebied aan gaan zetten.

Om uit de huidige wooncrisis te komen moeten we ook durven experimenteren, daarom wil GroenLinks ruimte houden voor alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses.

Bij de bouw van nieuwe woonwijken wil GroenLinks inzetten op gemêleerde wijken met veel ruimte voor groen. We moeten zorgen voor betaalbare studio’s voor jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten. Starterswoningen moeten betaalbaar blijven en gezinnen en ouderen die nu in een starterswoning zitten moeten de ruimte krijgen om door te stromen zonder dat ze moeten inleveren op hun woongenot.

ChristenUnie-SGP Westland

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Daarom wil de CU-SGP Westland meer ruimte geven aan alternatieve woonvormen en levensloopbestendige woningen. Denk aan tiny houses en woonboten. Ook moet onderzocht worden in hoeverre leegstaande panden hergebruikt kunnen worden als woningen voor starters. De bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. Voor (jong)volwassenen met een handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten er meer aangepaste zorgwoningen komen. CU-SGP Westland stimuleert het bouwen voor senioren rond woon-zorg zones in de kernen van Westland. Tevens zijn wij voorstander van woonzorginitiatieven waarbij mensen elkaar ondersteunen, zoals in een ‘knarrenhof’. Of een woongroep, zoals gerealiseerd in het appartementencomplex De Brandmeester in Naaldwijk.

VVD Westland

Veel mensen hebben het momenteel moeilijk op de woningmarkt. Onze eerste prioriteit ligt bij de Westlandse woningzoekende. Deze is vooral op zoek naar een betaalbare koop- of een midden huurwoning. De afgelopen jaren is er heel veel in het Westland gebouwd. Deze bouw is veelal gericht op koopkrachtige instroom. De VVD is van mening dat de komende periode er gedoseerd voldaan moet worden aan de woningvraag naar betaalbare koopwoningen. Ook stellen wij als eis dat er flink geïnvesteerd wordt in de bouw van huurwoningen net boven de sociale huurgrens. Er zijn al lange termijn afspraken gemaakt rondom vergroting van de hoeveelheid sociale huurwoningen. De belangrijkste eis is dat de nieuwbouw voldoet aan het karakter van ons Westland. Het uitgangspunt voor de VVD is hoogbouw daar waar het past, en laagbouw daar waar het kan. De VVD wil graag het unieke karakter van het Westland behouden.

CDA Westland

In Westland is deze collegeperiode fors gebouwd. Tegelijkertijd is de uitdaging, ook landelijk: Voldoende woningen voor onze kinderen, families en senioren, de taakstelling voor statushouders en huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast willen wij glastuinbouwcluster en natuurgebieden behouden. CDA Westland wil zo nodig de hoogte in zodat ook ruimte voor parkachtig groen aanwezig blijft. We willen woningen met voorzieningen voor ouderen, zodat jongeren of gezinnen kunnen doorstromen. Passende huisvesting voor mensen met een beperking verdient bijzondere aandacht. Wij willen middelen vrijmaken voor sociale en middensegment woningbouw. Wij spreken woningcorporaties stevig aan om zo veel mogelijk Westlandse jongeren te huisvesten. We zullen winkelcentra verdichten en panden omzetten naar appartementen. Tot slot willen we nette huisvesting voor arbeidsmigranten en steunen we de pilot voor huisvesting bij bedrijven.

D66 Westland

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters. Hierbij gaat het zowel om koopwoningen als om woningen in de middenhuur. Als gemeente maken we afspraken met de woningcorporaties en investeerders om extra woningen te bouwen, zodat de wachttijden worden verkort. Ook willen we afspraken maken over het verder verduurzamen van de huidige huurwoningen. In of vlakbij de dorpscentra wil D66 betaalbare ouderenwoningen zodat er doorstroming ontstaat en eengezinswoningen weer door gezinnen kunnen worden bewoond. We bouwen ook in de hoogte, zoals in Wateringen-Noord en het Floragebied. Door de vaste parkeernorm los te laten komt er meer plek voor betaalbare huizen in een wijk. D66 zorgt daarbij wel voor (aanvullend) openbaar vervoer in nieuwe wijken. D66 wil meer flexwoningen, waaronder tiny houses en studentenwoningen bij de HortiCampus. Samen zorgen we voor voldoende woningen in Westland.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Senna (13) debuteert op Ibiza Sport 24 sep, 13:21
Afbeelding
Gouden Buur van Zuid-Holland woont in Leidschendam-Voorburg Cultuur 24 sep, 11:55
Afbeelding
Scouting Kwintsheul viert 75-jarig bestaan Algemeen 24 sep, 10:20
Afbeelding
Deze 4 Westlandse organisaties ontvangen geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds Cultuur 23 sep, 22:07
Afbeelding
Van den Bos en Penning samen verder Algemeen 23 sep, 18:57
Afbeelding
Wethouder Goudswaard opent Week van de Hollandse Duinen Algemeen 23 sep, 15:20
Afbeelding
Inloopuur bij Hospice Beukenrode Algemeen 23 sep, 14:22
Afbeelding
Fietser ernstig gewond na aanrijding Burgerweg in Maasland: traumahelikopter ingezet 112-nieuws 23 sep, 09:49
Afbeelding
Ook Westland zoekt naar glazen muiltje van Assepoester Cultuur 23 sep, 09:43
Afbeelding
40 verenigingen doe mee aan Grote Clubactie Sport 23 sep, 08:51
Afbeelding
Meerdere gewonden bij ongeval op A4 bij Rijswijk 112-nieuws 23 sep, 02:55
Afbeelding
Vredesweeklezing met Ds. Bram Grandia Algemeen 22 sep, 10:45
Afbeelding
Straattheaterfestival Westland op verrassingslocatie Algemeen 22 sep, 10:00
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief