Afbeelding
(Foto: Pexels)

Gemeente huisvest 400 vluchtelingen in Carlton-hotel, Elsenbosch en op Vlugtenburg

Algemeen

Gemeente Westland gaat 400 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen op drie locaties: Vakantiepark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande, Fletcher Hotel-Restaurant Carlton in Naaldwijk en arbeidsmigrantenhuisvesting Elsenbosch in Naaldwijk.

Vorige week vrijdag kwamen op Vlugtenburg de eerste 88 vluchtelingen aan. Inmiddels zijn sommige mensen hiervan vertrokken naar andere locaties in de regio. Morgen, op 18 maart, verwacht de gemeente een nieuwe groep Oekraïners. Tot half mei is er op Vlugtenburg plek voor ongeveer 100 vluchtelingen.

Het Fletcher Hotel-Restaurant Carlton wordt door de gemeente afgehuurd. Het gaat om maximaal 171 bedden, het restaurant en de vergaderzalen. De vluchtelingen worden voorzien in eten en drinken. Verwacht wordt dat op 18 maart de eerste vluchtelingen kunnen worden ontvangen. 

Vanaf 25 maart is er in Elsenbosch van HomeFlex ruimte voor 120 vluchtelingen. Het gaat om appartementen die zich op de begane grond van het complex bevinden. Ze zijn voorzien van een toilet, douche, keuken, televisie en wifi. De verhuur vindt plaats op basis van logies. 

Opgave

De genoemde locaties worden ingezet als noodopvang. Het totaal aantal vluchtelingen dat hier terecht kan bedraagt bijna 400. Daarmee heeft Westland een kleine voorsprong op andere gemeenten in de regio. Uitgangspunt van de gemeente Westland is te doen wat op dit moment kan en daarmee gemeenten die op korte termijn niet het gewenste aandeel kunnen leveren te helpen. De extra kosten die daarvoor worden gemaakt worden tussen de gemeenten onderling verrekend. Ook is het de bedoeling dat gemeenten die niet direct kunnen leveren de gemeenten die meer doen, ondersteunen qua dienstverlening aan de vluchtelingen. Met de gemeente Midden-Delfland heeft de gemeente Westland inmiddels al afspraken gemaakt. 

Overigens is het de verwachting dat het aantal langdurige opvangplekken in Westland lager zal liggen dan het genoemde aantal van 400. Mogelijk locaties voor deze semi-permanente opvang worden in beeld gebracht en bepaald wordt wat er nodig is om deze locaties in te richten. 

Landelijk coördinatiepunt

Het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen verloopt via een landelijk coördinatiepunt. Bij dit centrum, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en de veiligheidsregio’s, worden de vluchtelingen verdeeld over opvangplekken in het land. Ook de gemeente Westland krijgt de vluchtelingen via dit coördinatiepunt toegewezen via de Veiligheidsregio Haaglanden. Er is vooralsnog geen ruimte om vluchtelingen die via particuliere initiatieven naar Westland worden gehaald te plaatsen in gemeentelijke opvanglocaties, hoe goed deze initiatieven ook zijn bedoeld.

Dienstverlening

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderkomen, sociale bijstand, leefgeld en medische zorg. Ook mogen kinderen naar school. Om deze hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat alle vluchtelingen zich registreren bij de gemeente. Zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt zowel voor de vluchtelingen die zijn ondergebracht in de gemeentelijke locaties als voor degenen die particulier worden opgevangen. Bij de gemeentelijke opvanglocaties geschiedt de inschrijving op locatie. In het geval van particuliere opvang moet hiervoor een afspraak worden gemaakt via uaregistratie@gemeentewestland.nl

Zorg

Voordat de vluchtelingen naar hun opvanglocatie worden gebracht, ondergaan zij in de Broodfabriek in Rijswijk een eerste gezondheidscheck. De huisartsen zorgen ervoor dat er toeleiding komt naar de juiste medische zorg. Ook verloskundige zorg is geregeld.

Samen met de schoolbesturen en kinderopvang onderzoekt de gemeente wat er nodig is om voor de Oekraïense kinderen in Westland kinderopvang en onderwijs te kunnen organiseren. Volgende week moet hierover meer bekend zijn. 

De vluchtelingen hebben recht op leefgeld. De gemeente opent hiervoor een bankrekening en schaft bankpassen aan die aan de mensen kunnen worden uitgereikt. 

Er vindt overleg plaats met diverse Westlandse partijen (Cultuurweb, WNT-web, Bibliotheek, Vitis, Patijnenburg en sportverenigingen) over het opzetten van een activiteitenaanbod voor volwassenen en kinderen. 

Financiën

De opvang van vluchtelingen kost geld. Het Rijk heeft aangegeven een specifieke uitkering beschikbaar te stellen voor de kosten die gemeenten maken. Deze regeling wordt naar verwachting op zeer korte termijn bekend gemaakt. Verwacht wordt dat compensatie wordt gegeven voor de door gemeenten werkelijk gemaakte kosten en dat er sprake zal zijn van een voorschot. In dat geval is er geen additionele dekking nodig. Indien het bedrag dat het Rijk compenseert niet toereikend is, moet binnen de gemeentelijke begroting worden gezocht naar dekking.

De gemeenteraad ontvangt komende week een raadsinformatiebrief waarin nader wordt ingegaan op de financiële aspecten rond de opvang van vluchtelingen. 

Hulpacties

De gemeente heeft met Vitis Welzijn en de Westlandse geloofsgemeenschappen afspraken gemaakt om het hulpaanbod te coördineren. Daarbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van het initiatief ‘Westland voor Oekraïne’.

Op de website komt een totaaloverzicht met acties en initiatieven, zodat iedereen die hulp wil bieden in één oogopslag kan zien wat de mogelijkheden zijn. 

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Opa en kleindochter exposeren samen Algemeen 15 aug, 12:19
Afbeelding
VVD wil plannen jaarrond strandpaviljoens nieuw leven inblazen Algemeen 15 aug, 11:48
Afbeelding
de pijp met... Marjoke van Arnhem-Van Baalen Algemeen 14 aug, 10:00
Afbeelding
Zwaar ongeval tussen fietser en motorfiets Monsterseweg Algemeen 13 aug, 15:38
Afbeelding
Orgelconcert door André Knevel in Wateringen Algemeen 13 aug, 14:05
Afbeelding
Vrachtwagen rijdt zich klem in woonwijk en veroorzaakt schade Algemeen 12 aug, 14:43
Afbeelding
Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. Algemeen 12 aug, 14:04
Afbeelding
LTC ’s-Gravenzande kijkt naar de toekomst, officiële opening padelbanen Algemeen 12 aug, 12:10
Afbeelding
Herdenken einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus Algemeen 12 aug, 08:23
Afbeelding
Koe in sloot geraakt nabij Woudseweg Algemeen 11 aug, 22:06
Afbeelding
Kortebaan De Lier afgelast wegens hitte Algemeen 11 aug, 16:30
Afbeelding
Opbouw vluchtelingenlocatie Haagweg in volle gang Algemeen 11 aug, 15:44
Afbeelding
Natuurlijk Delfland dient handhavingsverzoek in voor vinpootsalamanders Algemeen 11 aug, 15:22
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief