Actiegroep haalt omgekeerde vlaggen vóór 15 oktober van lantaarnpalen

Algemeen
Eerder al werden de vlaggen aan de palen langs de provinciale wegen verwijderd.
Eerder al werden de vlaggen aan de palen langs de provinciale wegen verwijderd. (Foto: DvE)

De omgekeerde vlaggen worden uiterlijk 15 oktober verwijderd van de Westlandse lantaarnpalen door de actiegroep die ze heeft opgehangen.

Dat is de uitkomst van overleg tussen burgemeester Bouke Arends en de voorzitter van de beweging. De kunstwerken die zijn ingepakt, waaronder ‘Ollekebolleke’ langs de Veilingroute, brengt de gemeente uiterlijk 12 september in hun oorspronkelijke staat terug.

De gemeente organiseert op korte termijn een dialoogavond over de huidige ontwikkelingen in de samenleving.

“De gemeente Westland heeft de vlaggen vooralsnog niet laten weghalen, omdat we ruimte willen geven aan het sentiment dat leeft bij een aanzienlijk deel van de samenleving”, aldus burgemeester Bouke Arends. “We hebben echter ook oog voor het feit dat veel mensen daar andere gevoelens bij hebben. Daarom is het goed dat we met de Boeren- en Tuindersbeweging tot een datum zijn gekomen waarop de vlaggen van de lantaarnpalen worden gehaald. Daarnaast hebben we afgesproken dat er geen gemeentelijke kunstwerken meer worden ingepakt, onder andere in verband met de kans op schade.”

Bevorderen inzicht en begrip

Sinds juli hangen er overal in Westland omgekeerde vlaggen. “Op deze actie werd, op een enkele uitzondering na, heel positief gereageerd”, aldus de voorzitter van de Boeren- en Tuinderbeweging Westland, Marco van Veen. Omdat veel burgers en bedrijven de actievoerders willen steunen met donaties is het idee ontstaan de stichting Boeren- en Tuindersbeweging Westland op te richten. “De stichting staat los van de activiteiten van de actiegroep, maar doet wel de woordvoering namens de actiegroep, praat met de pers en houdt contact met de politiek. Doel van de stichting is het bevorderen van inzicht en begrip bij burgers voor de problemen waar de boeren, tuinders maar ook burgers mee te maken hebben. Denk aan onderwerpen zoals eigendomsrecht, vergunningen en energie.” De stichting heeft een eigen facebookpagina en er wordt gewerkt aan een website en webshop waar onder andere vlaggen en andere promotieartikelen kunnen worden gekocht die mensen thuis kunnen ophangen om te laten zien dat ze het niet eens zijn met het huidige overheidsbeleid.

Ruimte voor dialoog

Volgens burgemeester Arends staat het protest van de Boeren- en Tuindersbeweging niet op zichzelf en is het ook een uiting van een ongenoegen dat breder en al langere tijd in de samenleving leeft, zowel in Westland als in Nederland. “Het is van belang met elkaar de dialoog te voeren over dat ongenoegen en de grondslagen daarvan, maar ook over mogelijke oplossingen. Naar elkaar willen luisteren en elkaar ruimte geven is een voorwaarde voor begrip over en weer.” Daarom wil de gemeente Westland een dialoogavond organiseren. “Ik wil alle inwoners van de gemeente op voorhand uitnodigen voor deze dialoogavond en ik heb hiervoor ook nadrukkelijk de Boeren- en Tuindersbeweging Westland uitgenodigd. Ik ben blij met hun toezegging hieraan deel te nemen”, aldus de burgemeester.