‘Meer kans voor Westlanders bij woningtoewijzing’

Algemeen
Afbeelding
(Foto: AdobeStock)

GemeenteBelang Westland (GBW), Westland Verstandig, VVD, CDA, LPF en PvdA dienen woensdagavond 19 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in voor betere woonruimteverdeling in Westland. Daarbij moeten Westlanders meer kansen krijgen op een sociale huurwoning binnen hun gemeente. De wethouder moet daarvoor in gesprek met corporaties, schrijft de motie voor.

De eerste gesprekken met de Westlandse woningcorporaties over meer lokaal maatwerk bij het toewijzen van sociale huurwoningen, heeft wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, Volkshuisvesting) toevallig deze woensdagmiddag gevoerd.

Het is Westland al jaren een doorn in het oog: de instroom van inwoners uit buurgemeenten in sociale huurwoningen in Westland en daarmee de kansen voor Westlanders die naarstig op zoek zijn naar een sociale huurwoning verkleinen. Bij de instroom van inwoners uit buurgemeenten wordt overigens nooit bekeken of dit Westlanders zijn die na omzwervingen in de regio terugkeren in Westland.

De motie wordt unaniem aangenomen.

Steun in de rug

Voor Rombout betekent de gezamenlijk ingediende motie van coalitiepartijen GBW, Westland Verstandig, VVD, en oppositiepartijen CDA, LPF en PvdA een steun in de rug bij het pleidooi dat hij bij corporaties houdt voor meer maatwerk in het toewijzingsbeleid.

“De nieuwe huisvestingwet die 1 januari of 1 juni ingaat, ligt bij de Raad van State. Als de nieuwe wet er is, krijgen wij lokaal meer ruimte,’’ aldus Rombout.

Doorstroom

Het lokale maatwerk in spé moet ervoor zorgen dat de doorstroom en de leefbaarheid erop vooruitgaan, zegt GBW-raadslid André van den Berg. Ook moeten bepaalde doelgroepen voorrang krijgen bij toewijzing. Wat hem betreft worden deze doelen straks opgenomen in het nieuwe toewijzingsbeleid.

Vooral starters en ouderen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning zitten in de knel. Daarin moet de nieuwe verordening van volgend jaar verandering brengen.