Afbeelding
(Foto: Stock)

Subsidies voor huishoudens die woning isoleren of verduurzamen

Algemeen

De Westlandse gemeenteraad is woensdagavond 7 december akkoord gegaan met twee voorstellen die energiearmoede willen bestrijden en woningen verduurzamen. Het gaat om een subsidie voor isolatiemaatregelen en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Huishoudens met een inkomen tot 55.000 euro per jaar kunnen vanaf 1 februari volgend jaar aanspraak maken op de subsidie voor isolatiemaatregelen.

Huishoudens met een hoger inkomen, maar het geld voor woningverduurzaming missen, kunnen vanaf die datum een aanvraag doen voor de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Het is niet mogelijkheid beide subsidies aan te vragen. Een huishouden kan of de subsidie voor isolatiemaatregelen aanvragen, of de een beroep doen op de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Isolatiemaatregelensubsidie

De subsidie voor isolatiemaatregelen is bedoeld voor lage en middeninkomens die bijvoorbeeld hun vloer, dak of spouwmuur willen isoleren. Aanvragers krijgen de helft van de kosten voor materialen terug via de subsidie. Alle woningen – huur en koop - van voor 1996 komen ervoor in aanmerking. GBW-raadslid André van den Berg is een van de indieners van het initiatiefvoorstel. In zijn toelichting legt hij uit dat 60 tot 70 procent van alle Westlande woningen van voor 1996 zijn. Verder maakt hij duidelijk dat per woning tot 2000 euro subsidie kan worden toegekend.

Sommige fracties, waaronder de PvdA vragen zich af of het geld wel bij de lage inkomens terechtkomen. Nico de Gier, fractievoorzitter van de PvdA legt zijn twijfel uit: “Mensen met de laagste inkomens hebben het geld niet om de andere 50 procent van de subsidie te betalen. Dat is het probleem.’’ Daarnaast vraagt De Gier zich af wie 2000 euro wil investeren in andermans woning.

“Je investeert in andermans woning, dat is waar. Maar je bespaart daardoor op je energierekening. Met een goede vloer- of dakisolatie kan je jaarlijks 250 tot 300 euro op je energierekening besparen,’’ reageert Van den Berg.

Daarbij maakt de indiener van het voorstel ook helder dat de regeling niet is bedoeld als inkomensondersteuning.

Inkomensverklaring

Wie in aanmerking wil komen voor de subsidie voor isolatiemaatregelen moet alleen een inkomensverklaring van de belasting kunnen laten zien, het bouwjaar van de woning bij het kadaster aanvragen en een bonnetje van de bouwmarkt overleggen zet Van den Berg de voorwaarden uiteen voor wie een beroep wil doen op de maatregel.

De subsidie voor isolatiemaatregelen kost een miljoen euro. Die worden gedekt met Rijksgeld voor de aanpak van energiearmoede. Daaruit worden bijvoorbeeld ook energiecoaches gesubsidieerd. De gemeente moest wel op tijd zijn met de besteding van het miljoen; wordt het geld niet gebruikt, dan vervalt het bedrag.

Duurzaamheidsmaatregelensubsidie

De subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen bestaat voor iedereen en kent geen maximum inkomen per huishouden. De dekking komt uit de algemene reserves. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij een minimum bestedingsbedrag van 250 euro. Wie maatregelen treft waarvan de kosten lager liggen dan 250 euro, komt niet in aanmerking voor deze subsidie. Ook met deze subsidie is het de bedoeling dat de aanvrager de andere helft van de getroffen duurzaamheidsmaatregel betaalt.

Stemming

Het CDA kwam met een amendement. De fractie wilde dat ook voor de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen een inkomensgrens van 55.000 euro geldt. Dat voorstel is verworpen; zestien raadsleden stemden voor en 22 tegen.

Waar de subsidie voor isolatiemaatregelen unaniem is aangenomen, haalde de subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen het met 29 voor en negen tegenstemmen. De fracties van LPF, PvdA, Groen Links en D66 stemden tegen.

De subsidieregelingen worden vanaf 1 februari uitgevoerd. Wie deze maand al is begonnen met het isoleren van de woning, kan de bijdrage met terugwerkende kracht ontvangen.

Afbeelding
Gravin Machteld weer op het Marktplein video 11 uur geleden
Afbeelding
Sarina Wiegman verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Freshriders overhandigen € 36.000 aan Daniel den Hoed kliniek Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Gemeente betaalt 14% van de rekeningen te laat Politiek 30 jan, 18:52
Afbeelding
Nico Dijkshoorn in Bibliotheek Naaldwijk Algemeen 30 jan, 16:32
Afbeelding
Arne Weverling wil terug in de politiek Algemeen 30 jan, 16:28
Afbeelding
Podium Westland: een extra avond en meer toegankelijk Algemeen 30 jan, 16:28
Afbeelding
Deelnemers Wielepetproject wacht ijskoude 'training' Sport 30 jan, 14:59
Afbeelding
Notariskantoor Van Niekerk Huijzer onderdeel van Westport Notarissen N.V. Algemeen 30 jan, 13:38
Afbeelding
Poeldijks carnaval dreigt in het water te vallen Algemeen 30 jan, 09:37
Afbeelding
Duet ZV Westland in de prijzen Sport 30 jan, 09:23
Afbeelding
HookXV te gretig tegen Oysters Sport 30 jan, 09:01
Afbeelding
Leer tuinbouwgeschiedenis met stadsspel 'Plukkie Al?' Algemeen 29 jan, 22:05