College Westland wil zwembad De Waterman sluiten

Algemeen
Afbeelding
(Foto: PR)

Het college wil geen geld meer steken in openluchtzwembad De Waterman. Burgemeester en wethouders steken het beschikbaar gestelde budget van € 2,6 miljoen euro liever in iets anders. De gemeenteraad mag eind maart beslissen.

Vooropgesteld is duidelijk dat € 2,6 miljoen niet meer voldoende is om het zwembad te moderniseren. Dat bedrag werd in november 2020 beschikbaar gesteld. Daarna volgt een aantal keren uitstel van uitvoering, waardoor dat bedrag niet meer toereikend is. Door prijsstijgingen als gevolg van onder meer schaarste aan bouwmaterialen, is een tekort ontstaan van 1,7 tot 1,9 miljoen euro. Het college heeft nu berekend dat er een bedrag van € 6,6 miljoen nodig is voor het gehele project.

“Daarnaast is aanvullende budget noodzakelijk om het zwembad de komende jaren op adequaat niveau te kunnen onderhouden”, schrijft het college. “Er zijn diverse scenario’s onderzocht. Er is echter helaas geen sluitende businesscase gevonden voor het zwembad. Het is de inschatting van het college dat de eigen voorstellen van de stichting over renovatie op korte termijn zullen leiden tot opnieuw een investeringsvraag. Aanvullend is het college van mening dat het beheermodel van de stichting kwetsbaar is, op lange termijn, evenals dat een duurzame financieel gezonde exploitatie niet mogelijk is.”

Daarom stelt het college voor om te onderzoeken hoe het terrein van de Waterman benut kan worden voor andersoortige maatschappelijke, culturele en/of sportieve/recreatieve doeleinden. Een definitief besluit over de toekomst van het zwembad zal genomen worden in de raadsvergadering van 22 maart 2023.