Ontwikkeling aardwarmtenet Polanen vertraagd door inflatie

Duurzaamheid
Buizen die het warme water van de installatie naar de kwekers zullen brengen.
Buizen die het warme water van de installatie naar de kwekers zullen brengen. (Foto: HVC Group)

De boorwerkzaamheden voor het aardwarmteproject De Polanen in Monster zitten erop. De twee putten die zijn geboord, zijn het begin van een aardwarmtenet waar straks ongeveer 40 tuinders in het Westland gebruik van kunnen maken. Het boren verliep geheel volgens schema, maar de volgende stap in de ontwikkeling van het aardwarmtenet loopt vertraging op door de hoge inflatie.

Aardwarmteproject De Polanen is klaar met boren, en met succes. Er zijn nu twee putten tot een diepte van 2300 meter om aardwarmte te winnen: een productieput en een injectieput. Hiermee wordt het water straks omhoog gepompt en weer terug in het reservoir gebracht. 

100 vrachtwagens

Tijdens het boren kwam de uitvoerder erachter dat het reservoir iets beter en dikker is dan aanvankelijk verwacht. Dit is positief nieuws voor de productie van aardwarmte. Na de voltooiing van de boorwerkzaamheden is de boorput afgebroken en schoongemaakt, waarbij ongeveer 100 vrachtwagens zijn ingezet voor het afvoeren van het materiaal. De volgende stap in het project is de constructie van de bovengrondse installatie, die plaatsvindt in een specifiek gebouw. Vervolgens zal er verbinding worden gemaakt met de putten die momenteel nog onder de boortoren staan.

Naast de voortgang op de boorlocatie is er ook gewerkt aan de ontwikkeling van het warmtenet, dat warm water van de installatie naar de kwekers zal brengen. Dit warmtenet maakt deel uit van het bredere Warmte Netwerk Westland.

Vertraging en nieuwe subsidie

Helaas zal de volgende fase iets langer gaan duren. Door de hoge inflatie heeft het project te maken met grote kostenstijgingen. Om hiermee om te gaan, zijn er maatregelen genomen. Het gevolg daarvan is dat het iets langer duurt, zowel de ontwikkeling van de aardwarmtebron als van het warmtenet.

Ook redt het project het door de kostenstijgingen niet met de huidige subsidie. Daarom wordt er een nieuwe subsidie voor duurzame energie aangevraagd. Achter de schermen wordt er verder hard gewerkt om te zorgen dat het project financieel haalbaar blijft.

In nauw overleg met de tientallen betrokken telers zal de komende maanden een aangepaste planning voor de realisatie worden vastgesteld.