Wooninitiatief Naaldwijk richt zijn pijlen op kansrijke locaties

Nieuws
Koplopers en bestuur Woongroep Initiatief naaldwijk
Koplopers en bestuur Woongroep Initiatief naaldwijk (Foto: Charles en Liduine Jungschlager)

Wooninitiatief Naaldwijk heeft enkele locaties op het oog waar volgens hen woningen voor woongroepen gerealiseerd kunnen worden. Twee locaties pakken ze nu actief op: de Rozenhof en een locatie in het gebied van de Naaldhorst.

De vereniging Woongroep Initiatief Naaldwijk timmert al enkele jaren aan de weg.  Het doel van de vereniging is onder meer het informeren van geïnteresseerden en het vinden van locaties waar woningen voor de woongroep gerealiseerd kunnen worden. De deelnemers van het initiatief zien zich graag in een complex wonen waar men beschikt over zelfstandige woonruimte, waarbij men nabuurschap hoog in het vaandel heeft staan, men graag de beschikking heeft over een gemeenschappelijk ruimte om elkaar te ontmoeten en een gezamenlijke tuin. Een woongroep bestaat idealiter uit ongeveer 23 huishoudens.

Gesprekken

Door alle gesprekken met ontwikkelaars, architecten en de gemeente zijn er een aantal locaties naar voren gekomen welke gezien worden als zeer kansrijk, en waar op den duur woningen voor de woongroepen gerealiseerd kunnen worden. Er zijn op dit moment een tweetal locaties welke vanuit WIN actief opgepakt worden. Dat betreft de locatie de Rozenhof waar mogelijk vanaf 2026-2027 naast de nieuwbouw van de Nieuwe Rozenhof een wooncomplex gebouwd gaat worden.

Een tweede kansrijke locatie lijkt te liggen in het gebied van de Naaldhorst, laat het wooninitiatief weten. “Een raadsbesluit van 13 september maakt namelijk dat deze locatie nu onderzocht gaat worden op haalbaarheid voor de bouw van een wooncomplex voor een woongroep, met als doel hier ruimte te creëren voor ons initiatief. Hiermee komt de realisatie van een wooncomplex voor een of meerdere woongroepen dus weer een stapje dichterbij.”

Informatieavond

Op maandagavond 6 november heeft WIN weer een informatieve ledenavond gepland voor de leden en de geïnteresseerden voor deze initiatieven. Die avond zullen wij een aantal verenigingspunten behandelen en tevens de laatste informatie over deze locaties delen.

Deze avond start om 19.30 uur (inloop mogelijk vanaf 19.00 uur) in het Hof van Heden aan de Dijkweg in Naaldwijk. Geïnteresseerden zijn hierbij uitgenodigd om aan te sluiten op deze avond, aanmelden is verplicht. 

Meer info

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@woongroepenwestland.nl en daarin aan te geven wie je bent en met hoeveel personen je komt. Meer informatie over dit initiatief: www.woongroepnaaldwijk.nl of via info@woongroepnaaldwijk.nl.