Vrees voor coalitie met ‘vrienden van tuinders en boeren’

Politiek
Hans Middendorp (AWP) spreekt zich uit namens vier progressieve partijen die verkozen zijn voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Hans Middendorp (AWP) spreekt zich uit namens vier progressieve partijen die verkozen zijn voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. (Foto: Archief/AWP)

Het gaat helemaal niet de goede kant op met de coalitie die momenteel gevormd wordt voor het waterschap Delfland. Tenminste, daarvoor waarschuwen de partijen AWP, PvdD, PvdA en Water Natuurlijk. Zij voelen zich buitengesloten van de verkenning voor de coalitie, en maken zich zorgen over de waterkwaliteit in onze regio: “Met BBB, VVD en CDA in de coalitie wordt het water in sloten en grachten in ons gebied niet schoner.”

AWP, PvdD, PvdA en Water Natuurlijk, vier progressieve partijen, willen “veel minder bestrijdingsmiddelen en veel minder stikstof in het water. Die komen vooral uit de land- en tuinbouw in onze regio.” Om het water schoner te krijgen, zijn er volgens hen grote stappen nodig. En die stappen gaan BBB, CDA en VVD niet zetten, vrezen zij. Toch is de kans groot dat deze partijen samen in de coalitie komen.

Rechtse coalitie

De afgelopen weken is in opdracht van de BBB, ook voor de waterschapsverkiezingen in Delfland de grote winnaar, verkend welke coalitie de komende vier jaar het college van het hoogheemraadschap kan vormen. Er zou een rechtse coalitie worden gevormd onder leiding van BBB en VVD met het CDA en 4 geborgde zetels, van de fractie Natuurterreinen en Ongebouwd (boeren).

“De twee geborgde zetels voor Natuurterreinen vertegenwoordigen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Samen betalen die nog geen 200.000 euro aan waterschapsbelasting aan Delfland, terwijl alle inwoners samen 100 miljoen bijdragen. En die inwoners hebben voor een heel groot deel op de progressieve partijen gestemd”, zo schrijven de partijen. 

‘Verkiezingsuitslag genegeerd’

Voor de coalitievorming zijn BBB en VVD van de vier progressieve partijen alleen om de tafel gegaan met Water Natuurlijk, meldt AWP, die hieruit afleidt “dat van een werkelijke verkenning naar een coalitie die een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de Verenigde Vergadering, en daarmee op een breed draagvlak kan rekenen, helaas geen sprake geweest.” Met andere woorden: er wordt op deze manier geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. Nog sterker: “Met deze coalitie wordt de verkiezingsuitslag genegeerd.”

AWP, PvdA, PvdD en Water Natuurlijk maken zich grote zorgen of een coalitie op zo’n “smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dat is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied.” 

Eén keer per vier jaar controleren is gewoon te weinig

Zo wil de AWP vaker controleurs langs sturen bij tuinders en bedrijven. “Nu wordt een bedrijf gemiddeld één keer per vier jaar bezocht. Dat is gewoon te weinig. Niet alle lekkages zijn meteen overtredingen, maar hoe eerder die worden gestopt, hoe beter voor de waterkwaliteit.”

Vrienden van tuinders en boeren

En AWP denkt niet dat de beoogde rechtse coalitie die stap gaat zetten. “Met de VVD en CDA als vrienden van de tuinders en de BBB als vrienden van de boeren, hebben wij er een hard hoofd in dat Delfland nu wél maatregelen gaat nemen”. Wat dat vermoeden bijvoorbeeld versterkt: “De fractievoorzitter van de BBB heeft jarenlang als fractievoorzitter van de niet-gekozen boerenzetels haar twijfels uitgesproken over maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. En nu zij is overgestapt naar de BBB, zou dat ineens allemaal anders zijn? Laten wij het hopen, maar ik ben er nog niet gerust op”, aldus Hans Middendorp (AWP), die ook namens de andere drie progressieve partijen zegt: “Op basis van de intentieverklaring voor goede samenwerking die bij de installatie door alle fracties is ondertekend hadden wij op meer gerekend en gehoopt.”